Terapia grupowa

/ / Czytelnia
Psycholog dla dorosłych

Terapia grupowa jest szczególną formą pomocy psychologicznej. Jest niezwykle skuteczną formą terapii we wszelkiego rodzaju zaburzeniach lękowych, zaburzeniach nastroju, zaburzeniach odżywiania, w terapii uzależnień, w pomocy osobom doznającym przemocy lub w pomocy osobom stosującym przemoc. Terapia grupowa w zależności od tematyki może trwać od kilku tygodni do roku. Spotkania odbywają się przeciętnie jeden raz w tygodniu w kameralnych kilku- lub kilkunastoosobowych grupach zgromadzonych tematycznie.

 

Dobra terapia grupowa w Warszawie

Zapraszamy Państwa do naszych poradni Psycholodzy24.pl . Znajdą Państwo u nas oferty uczestnictwa w terapii grupowej z zakresu różnych obszarów pomocowych: terapia DDA – dorosłe dzieci z rodzin alkoholowych, terapia DDD – dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, grupowa terapia uzależnień, grupa dla osób współuzależnionych i doznających przemocy, grupy dla dzieci i młodzieży, grupa dla dzieci z zaburzeniami odżywiania, grupa dla osób odchudzających się (prowadzona przez psychodietetyka), grupy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy i inne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *