Co 5 nastolatek w Polsce grozi samobójstwem

/ / Aktualności, Czytelnia

Samobójstwo jest jednym z najpoważniejszych problemów wynikających ze złego zdrowia psychicznego nastolatków w Polsce. Zgodnie z badaniami, co 5 nastolatek w Polsce planuje popełnić samobójstwo, a liczby te niestety wciąż rosną. Dlatego też, przeciwdziałanie samobójstwom jest bardzo ważne.

Co piąte dziecko nie ma chęci do życia!

Według badań przeprowadzonych, w którym udział wzięło aż 180 uczniów z całej Polski, w wieku od 10 do 19 lat, co piąte nie ma chęci do życia. To alarmująca liczba, która wskazuje na poważny problem w naszym społeczeństwie. Z raportu wynika, że coraz więcej dzieci i młodzieży doświadcza depresji, lęku i innych problemów psychicznych.

Z badań wynika również, że wiele dzieci i młodzieży nie czuje się zrozumiane przez dorosłych oraz nie ma wystarczającego wsparcia ze strony szkoły i instytucji publicznych. To powoduje, że coraz więcej młodych ludzi czuje się samotnych i izolowanych.

Ważne jest, aby zwrócić uwagę na ten problem i podjąć odpowiednie działania. Warto zwiększyć świadomość społeczną na temat problemów psychicznych wśród dzieci i młodzieży oraz zapewnić im odpowiednie wsparcie. Wiele organizacji oferuje pomoc psychologiczną i terapię dla dzieci i młodzieży, co może pomóc w łagodzeniu objawów depresji i innych problemów psychicznych.

Zachęcamy wszystkich rodziców, nauczycieli i opiekunów do zwrócenia uwagi na zachowanie i nastrój swoich dzieci oraz do szukania pomocy w przypadku zauważenia niepokojących symptomów. Wspólnymi siłami możemy pomóc dzieciom i młodzieży w przezwyciężeniu trudności i zapewnieniu im lepszej przyszłości.

Zobacz więcej: Depresja u dziecka – jak rozpoznać?

Blisko 40% młodych ludzi myśli o samobójstwie

 W Polsce prawie co trzeci uczeń nie ma chęci do życia, co stanowi 37,5%. nastolatków czuje się samotnych, ponad 32%. Nie akceptuje tego, kim jest i jak wygląda.  30,6% 37% respondentów wskazało na problemy w nauce. Wystąpiły zaburzenia snu, a u ponad połowy (52,4%) brakowało motywacji do działania.

 Szczególnie niepokojące wyniki dotyczyły samobójstw i depresji. Raport pokazuje:

  • Depresję podejrzewa się u co trzeciej osoby
  • Jeden na pięciu uczniów nie chce żyć
  • 1 na 4 nastolatków przyznaje, że mówił o samobójstwie, a 1 na 5 planował samobójstwo
  • Jeden na dziesięciu nastolatków twierdzi, że próbował popełnić samobójstwo.

Weźmy pod uwagę fakt, że według GUS w Polsce jest ponad 3,86 mln nastolatków w wieku od 10 do 19 lat, z czego aż 1,5 mln rozważało samobójstwo, a kolejne 340 tys. prawdopodobnie próbował odebrać sobie życie.

Jak pomóc dziecku z depresją?

Nie ma nic ważniejszego niż zdrowie psychiczne. Niestety, w Polsce młodzi ludzie często doświadczają ciężkich problemów emocjonalnych, w tym depresji i myśli samobójczych. Według wspomnianych badań, co piąty nastolatek w Polsce rozważa popełnienie samobójstwa. To ogromny problem, który wymaga uwagi i pomocy.

Warto zwrócić uwagę na kilka czynników, które mogą wpłynąć na zdrowie psychiczne młodych ludzi w Polsce. Wiele dzieci i młodzieży doświadcza przemocy fizycznej i emocjonalnej w szkole i w domu. Oraz ich dobre wyniki szkolne są pod stałą presją i rywalizacją. Niektórzy doświadczają też traumy związanej z rozwodem rodziców lub innymi trudnymi sytuacjami rodzinymi.

  • Młodzi ludzie w Polsce potrzebują wsparcia i zrozumienia. Musimy działać, aby pomóc im przezwyciężyć trudności i odzyskać zdrowie psychiczne. Istnieje wiele sposobów, w jakie możemy to zrobić. Oto kilka sugestii:
  • Edukacja w zakresie zdrowia psychicznego w szkołach. W ramach programu edukacyjnego należy zapewnić dzieciom i młodzieży informacje na temat zdrowia psychicznego i jak radzić sobie z problemami emocjonalnymi.
  • Psychologiczna pomoc dla dzieci i młodzieży. Wiele dzieci i młodzieży potrzebuje wsparcia psychologicznego, aby przezwyciężyć problemy emocjonalne. Powinniśmy zapewnić dostęp do psychologów i terapeutów w szkołach oraz w publicznej służbie zdrowia.
  • Dostęp do pomocy w kryzysie. Dzieci i młodzież potrzebują łatwego dostępu do pomocy w kryzysie. Powinniśmy zapewnić im numery telefonów do linii wsparcia i pomocy, gdzie mogą rozmawiać z doświadczonymi doradcami.
  • Zwiększenie świadomości na temat zdrowia psychicznego. Musimy zwiększyć świadomość na temat problemów zdrowia psychicznego i jak można im zapobiegać. Powinniśmy organizować kampanie edukacyjne i promować zdrowie psychiczne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
  • Przeciwdziałanie przemocy i nadmiernemu rywalizowaniu. Powinniśmy działać na rzecz zapobiegania przemocy i rywalizacji wśród dzieci i młodzieży. Musimy promować wartości takie jak tolerancja, empatia i współpraca.

Wszyscy musimy działać, aby pomóc młodym ludziom w takich problemach, bo każdy z nich ma szansę na coś wyjątkowego w życiu. 

Potrzebujesz pomocy eksperta?

Skontaktuj się.