Wizyty nadzorowane

/ / Czytelnia

W naszej placówce przy ul. Francuskiej 25a przeprowadzamy tzw. „wizyty nadzorowane” (w obecności psychologa).
Są to przeprowadzane pod nadzorem psychologa spotkania jednego z rodziców (zwykle o ograniczonych prawach rodzicielskich) z dzieckiem lub dziećmi.
Takie spotkania odbywają się jako wykonanie decyzji sądu rodzinnego w wyznaczonych terminach wizyt danego rodzica u dzieci (zwykle w wybrane dni weekendowe).
Zapraszamy do współpracy tel. 22 350 77 77