Test Inteligencji – Badanie IQ

Test Stanford-Binet (SB5) to badanie skali inteligencji dla dzieci od 2 r.ż. oraz dla osób dorosłych (do 70 r.ż). Stosowany jest powszechnie na całym świecie do badania inteligencji i zdolności poznawczych. Test przeprowadza się indywidualnie, Badanie tym testem pozwala ocenić inteligencję i zdolności poznawcze także w grupach klinicznych dzieci, czyli np. u dzieci ze spektrum autyzmu, z dysleksją, i innych, co było dotychczas niemożliwe. Idea testu oparta jest o teorię inteligencji CHC. 

Celem badania jest ocena prawidłowości rozwoju intelektualnego, ew. diagnoza zaburzenia rozwojowego lub wybitnej zdolności dziecka lub osoby dorosłej. Badanie takie pozwala poznać mocne i słabe strony, co pomaga np. terapeutom zaplanować indywidualną ścieżkę edukacyjno – terapeutyczną. 

Dla kogo przeznaczone jest badanie?

Badanie może być przeprowadzone u każdego dziecka powyżej 2 roku życia, młodzieży i dorosłych do 70 r.ż. Dedykowane jest populacji zdrowej, ale dzięki szczególnym właściwościom, pozwala ocenić inteligencję w grupach specjalnych:

  • dzieci z autyzmem,
  • zespołem aspergera,
  • niepełnosprawnościami ruchowymi,
  • afazją,
  • ADHD,
  • opóźnieniem rozwoju mowy.

Ile trwa badanie?

W pierwszej fazie badanie wymaga przeprowadzenia dokładnego wywiadu psychologa z rodzicami dziecka. Rodzice powinni zabrać całą dokumentację oraz badania dziecka. 

Czas trwania fazy poświęconej na praktyczne badanie trwa od 15 do 75 minut w wersji skróconej, lub od 45 do 75 minut w wersji pełnej. 

Podczas badania sprawdza się między innymi rozumowanie płynne, rozumowanie ilościowe, przetwarzanie wzrokowo – przestrzenne, czy pamięć roboczą. Całość mierzona jest za pomocą specjalnie przygotowanej skali IQ.

Jaki jest koszt badania?

Koszt badania: 900 zł (cena zawiera test, wykonanie testu 1,5h oraz sporządzenie opisu wyniku) 

Dodatkowe koszty: Ewentualne wymagane koszty konsultacji diagnostycznych (200 zł psycholog diagnosta, 350 zł lub 300 zł lekarz psychiatra – jeśli wymagany)

Liczba konsultacji ustalana w zależności od wymagań pacjenta lub opiekunów.

Zbadaj siebie lub Twoje dziecko: