Wsparcie emocjonalne dla dzieci i młodzieży jest naszym głównym priorytetem! Badania wyraźnie pokazują, że ta grupa wiekowa napotyka największe trudności związane z wyzwaniami, które pojawiły się w wyniku pandemii czy wojny na Ukrainie. Dlatego dzieci i młodzież potrzebują naszej pomocy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej!

Doświadczeni psycholodzy dziecięcy, którzy pomogą Ci zrozumieć Twoją pociechę

Dobry specjalista poprzez przyjazne dla dziecka spotkania zdiagnozuje, gdzie szukać przyczyny somatycznych i psychologicznych objawów zgłaszanych przez dziecko lub rodziców. W terapii dziecka uczestniczy często cała rodzina. Specjalista wspomaga rodziców fachowymi – opartymi o nowoczesną wiedzę psychologiczną – wskazówkami w zakresie wychowania dziecka.

Irena Jaczewska

Psycholog, psycholog dzieci powyżej 13r.,
psychoterapeuta, psychoterapeuta par i rodzin, specjalista mentoringu

Dowiedz się więcej o mnie:

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży i dzieci od 12 r.ż. oraz terapię par i terapię rodzinną. Psychoterapeuta ericksonowski (w trakcie certyfikacji) i psycholog o specjalności klinicznej dzieci i dorosłych. Posiada certyfikat terapeuty neurofeedback (biofeedback) oraz Psychoterapeuty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Zanim została psychologiem w 1995 roku ukończyła magisterskie studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zgodnie ze swoim pierwszym wykształceniem od ponad 20 lat prowadzi firmy i zarządza personelem, menedżerami i innymi zasobami. Jest także właścicielką i dyrektorką merytoryczną poradni zdrowia psychicznego. Psycholog z zamiłowania i pasji. Wspiera terapeutycznie zarówno studentów, młodych małżonków, jak i menedżerów średniego i wyższego szczebla. Z klientami pracuje głównie w nurcie ericksonowskim, czyli systemowo i przede wszystkim strategicznie – dostosowując narzędzia i techniki do zgłaszanych trudności. Gdy tylko to możliwe – stosuje terapię krótkoterminową skoncentrowaną na rozwiązaniach. W pracy z klientem często sięga po elementy terapii poznawczo-behawioralnej i do skutecznych technik zaczerpniętych z innych szkół o udowodnionej naukowo skuteczności. Posiada doświadczenie w prowadzeniu interwencji kryzysowych oraz w pracy z klientami sądów oraz z klientami pozostającymi w relacjach przemocowych. Pracuje zarówno z osobami doznającymi, jak i stosującymi przemoc: fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną i in. Wspiera klientów zmagających się z dysforią płciową i/lub planujących korektę płci biologicznej. Współpracowała z Fundacją „Centrum Praw Kobiet” oraz Stowarzyszeniem na rzecz Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”. Doświadczenie kliniczne zdobywała ponadto na Oddziale Leczenia Nerwic w Specjalistycznym Szpitalu MSWiA, gdzie prowadziła zajęcia dla pracowników Policji i innych służb mundurowych.

Dorota Korońska

Lekarz specjalista psychiatra; Lekarz specjalista psychiatra dzieci i młodzieży; Lekarz specjalista seksuolog

Dowiedz się więcej o mnie:


Psychiatra dzieci i młodzieży, psychiatra dorosłych.
Absolwentka Wydziału Wojskowo- Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła w trakcie pracy na wielu oddziałach klinicznych ( dziennych i stacjonarnych) oraz w poradniach zdrowia psychicznego, domach pomocy społecznej o profilu psychiatrycznym. Aktualnie pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Stale aktualizuje swoją wiedzę poprzez udział w konferencjach, szkoleniach i kursach psychiatrycznych.

Joanna Olszewska

Psycholog, psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, Psychoterapeuta TSR

Dowiedz się więcej o mnie:

Prowadzi terapię psychologiczną dzieci i młodzieży oraz terapię rodzinną. Psycholog o specjalności klinicznej. Pracuje w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu. Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku społeczna psychologia kliniczna. Absolwentka studiów podyplomowych Przygotowanie Pedagogiczne, Poradnictwo i Pomoc psychologiczo-pedagogogiczna oraz Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Posiada wiedzę i kompetencje w zakresie:

  • Treningu zastępowania złości i agresji u dzieci i młodzieży;
  • Treningu umiejętności społecznych;
  • Wspierania rozwoju dziecka z autyzmem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
  • Diagnozy psychologicznej sytuacji rodzinnej pacjenta/ucznia w oparciu o teorię systemowej terapii rodzin;
  • Rozwijania umiejętności współpracy i empatii;

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzicami. Udziela konsultacji dla rodziców dzieci z trudnościami w zakresie funkcjonowania społecznego. Zajmuję się psychoedukacją rodziców oraz prowadzi dla nich konsultację, oraz treningi wychowawcze. W pracy z dziećmi dąży do stworzenia przyjaznej atmosfery oraz bezpiecznej przestrzeni, w której dziecko może opowiedzieć o przeżywanych trudnościach. Podczas rozmów z rodzicami zapewnia wsparcie, zrozumienie oraz dostosowaną do problemu pomoc.

Aneta Zimnoch

Psycholog, psycholog dziecięcy

Dowiedz się więcej o mnie:

Prowadzi terapię psychologiczną dla dzieci od 3 roku życia i młodzieży. Zajmuje się psychoedukacją rodziców oraz prowadzi dla nich konsultacje. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku psychologia. Obecnie jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym dla dzieci i młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako terapeutka prowadząc zajęcia dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnością intelektualną i zespołem hiperkinetycznym w prywatnych placówkach oraz podczas turnusów terapeutycznych. Jako psycholog pracowała na oddziale dziennym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Odbyła roczny staż w Ambulatoryjnym Ośrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym Fundacji Synapsis pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zdobyła certyfikaty Profilaktyka i Terapeuty Uzależnień Behawioralnych oraz Promotora Zdrowia Psychicznego i Profilaktyka Uzależnień.

Ma uprawnienia i doświadczenie w diagnozach zaburzeń ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem protokołu obserwacji ADOS-2 oraz badań intelektu przy pomocy Skali Inteligencji Stanford-Binet 5. Obecnie pracuje w Poradni Psychologicznej w ramach I poziomu referencyjnego, w którym prowadzi diagnozy psychologiczne pacjentów oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego gdzie prowadzi terapię dla dzieci i młodzieży. 

Nasz Cennik

Konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzieży (dziecko od 0 do dnia ukończenia 18 r.ż.) 

400 zł* (wizyta pierwszorazowa online)440 zł*  (wizyta pierwszorazowa stacjonarnie)
350 zł* (wizyta kolejna online)390 zł*  (wizyta kolejna stacjonarnie) 

Skontaktuj się

Potrzebujesz pomocy teraz? Napisz lub zadzwoń!

Podstrona Kontakt (#8)

Zapisy telefoniczne i mailowe:

tel. 22 350 77 77  lub  tel. +48 88 33 65 120 (także SMS)

tylko płatności BLIK : +48 609 03 03 03

e-mail: rejestracja@psycholodzy24.pl

Godziny otwarcia poradni:

Czynne 7 dni w tygodniu   7:00 – 22:00 (wizyty online 24h)

Rejestracja telefoniczna    9:00 – 21:00

TOP