Nasi specjaliści

Irena Jaczewska

Psycholog, Psycholog dziecięcy, Psychoterapeuta, Psychoterapeuta rodzinny

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży i dzieci od 6. r.ż. oraz terapię par i terapię rodzinną. Przyjmuje dzieci od 6.r.ż., nastolatki i dorosłych. Psychoterapeuta i psycholog o specjalności klinicznej dzieci i dorosłych. Pracuje zgodnie z zasadami terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu. Posiada certyfikat terapeuty neurofeedback (biofeedback). Zanim została psychologiem w 1995 roku ukończyła magisterskie studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zgodnie ze swoim pierwszym wykształceniem od ponad 20 lat prowadzi firmy i zarządza personelem, menedżerami i innymi zasobami. Jest także właścicielką i dyrektorką merytoryczną poradni zdrowia psychicznego. Psycholog z zamiłowania i pasji. Wspiera terapeutycznie zarówno studentów, młodych małżonków, jak i menedżerów średniego i wyższego szczebla. W pracy psychologicznej specjalizuje się w terapii krótkoterminowej z elementami poznawczo-behawioralnymi o udowodnionej naukowo skuteczności. Posiada doświadczenie w prowadzeniu interwencji kryzysowej oraz w pracy z klientami sądów. Pracuje z klientem indywidualnie, jak również z parami i rodzinami. Posiada kompetencje do pracy z klientami pozostającymi w relacjach przemocy. Pracuje zarówno z osobami doznającymi, jak i stosującymi przemoc: fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną i in. Współpracowała z Fundacją „Centrum Praw Kobiet” oraz Stowarzyszeniem na rzecz Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”. Doświadczenie kliniczne zdobywała ponadto na Oddziale Leczenia Nerwic w Specjalistycznym Szpitalu MSWiA, gdzie prowadziła zajęcia dla pracowników Policji i innych służb mundurowych.

lek. psychiatra Jakub Garbacki

Psychiatra, Psychiatra dzieci i młodzieży, Lekarz rodzinny.

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży bez ograniczeń wiekowych. Wystawia niezbędna zaświadczenia lekarskie (szkoła, ZUS, inne), skierowania, zwolnienia lekarskie, recepty.

J. angielski/English

Anida Ago

Psycholog, psychoterapeuta, psycholog dziecięcy

Prowadzi konsultacje osób dorosłych, par i rodzin w językach angielskim, albańskim i włoskim. Konsultacje dzieci (od 1. r.ż.) - także w języku polskim. (Polska wersja biogramu poniżej). She can communicate in English, Albanian, Italian and Polish. She provide therapy and councelling for adults in English, Albanian and Italian and for children (starting from 1 year age) also in Polish. She earned her Bachelor’s degree in Psychology from Aleksander Xhuvani University in Elbasan, Albania, M.A in Organizational Psychology, and MSc in Educational Psychology. Her background consists in Education and Counseling.Her experience includes working with children, adolescents, families, and adults. Her main areas of interest and experience include: severe behavior problems, crisis support, developmental disabilities, depression, grief, trauma, abuse, anxiety, low self- esteem, divorce, and parenting skills/education. She utilizes: cognitive behavior therapy, talk therapy, supportive therapy, art therapy, play therapy in her work. In 2013 she started her private practice in online counseling/therapy for emigrants, who have difficulties finding psychological support and help, due to language barriers. Currently leads various group therapy online. She is passionate about learning, teaching, and helping. She believes in meeting the client where s/he is, identifying those strengths and utilizing them in treatment with a personalized, creative approach. Anida combines her experience, knowledge, and warmth with an evidence based, goal- oriented approach. She is passionate about the process of change and honors her clients' stories. Uzyskała tytuł licencjata z psychologii na Uniwersytecie Aleksandra Xhuvaniego w Elbasanie w Albanii, tytuł magistra psychologii organizacyjnej i magistra psychologii edukacyjnej. Ma również doświadczenie w edukacji i doradztwie oraz w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i rodzinami. Jej główne obszary zainteresowań i doświadczeń obejmują: poważne problemy z zachowaniem, wsparcie kryzysowe, niepełnosprawność rozwojową, depresję, żal, traumę, znęcanie się, lęk, niską samoocenę, rozwód oraz umiejętności rodzicielskie (edukację rodziców). W swojej pracy wykorzystuje: terapię behawioralną, terapię narracyjną, terapię wspomagającą, arteterapię, terapię zabawą. W 2013 r. rozpoczęła prywatną praktykę poradnictwa online dla emigrantów, którzy mają trudności ze znalezieniem wsparcia psychologicznego i szukają pomocy z powodu barier językowych. Prowadzi także różne terapie grupowe online. Jest pasjonatką nauki, nauczania i pomocy. Wierzy w spotkanie z klientem tam, gdzie on/ ona jest, identyfikację mocnych stron i wykorzystanie ich w leczeniu dzięki spersonalizowanemu, kreatywnemu podejściu. Łączy swoje doświadczenie, wiedzę i ciepło z opartym na dowodach, zorientowanym na cel podejściem. Jest pasjonatką procesu zmian i szanuje historię swoich klientów. Porozumiewa się w języku angielskim, albańskim, włoskim i polskim.

J. angielski/English

J. włoski/Italiana

J. albański/shqiptar

Joanna Kamińska

Psycholog, psychoterapeuta EMDR

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Jest psychologiem, terapeutą traumy metodą EMDR. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi w następujących obszarach: - kryzys życiowy; - traumatyczne wydarzenia; - lęk, niepokój; - trudności w radzeniu sobie ze stresem; - wycofanie społeczne; - poczucie osamotnienia; - trudności w radzeniu sobie z życiem, emocjami, agresją; - depresja, poczucie braku sensu życia; - trudności w związkach; - niska samoocena; - utrata bliskiej osoby. Ukończyła psychologię o specjalności klinicznej dzieci i dorosłych. Posiada certyfikat terapeuty EMDR - terapii dedykowanej leczeniu traum różnego pochodzenia (rozwojowej, relacyjnej, po wypadkach komunikacyjnych, katastrofach, przemocy, nadużyciach seksualnych). Od 2016 roku współpracuje z Fundacją Centrum Praw Kobiet, gdzie wspiera osoby w kryzysie oraz doznające przemocy. Pracuje także z osobami, które mają problem w radzeniu sobie z agresją. Współpracowała z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Aneta Kosoń

Dietetyk kliniczny, psychoterapeuta, specjalista zaburzeń odżywiania (dzieci i dorośli)

Prowadzi psychoterapię indywidualną, psychoterapię zaburzeń odżywiania dzieci i dorosłych oraz rodzinną. Wspiera pacjentów w każdym wieku oraz rodziny osób borykające się z problemem zaburzeń odżywiania: anoreksja, bulimia, otyłość. Układa diety stosowane w różnych jednostkach chorobowych oraz schorzeniach poszczególnych narządów: trzustki, wątroby, układu krążenia, i in. Wspiera pacjentów w walce z otyłością i kompulsjami lub obsesjami związanymi z jedzeniem. Jest absolwentką 5-letnich studiów magisterskich Instytutu Nauk Medycznych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Warszawie na kierunku Dietetyka ze specjalnością Poradnictwo Żywieniowe w obszarze kształcenia nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Ukończyła szkolenie w Studium Psychologii i Psychoterapii w Instytucie Psychologii Stosowanej uzyskując tytuł zawodowy Psychoterapeuty o specjalności Terapia Rodzin oraz Terapia Uzależnień. W swojej codziennej pracy łączy wiedzę psychoterapeuty ze specjalistyczną wiedzą kliniczną z zakresu dietetyki. Pracuje w nurcie integracyjnym, dostosowując metody terapeutyczne do indywidualnych potrzeb pacjentów. Studiuje na Uniwersytecie SWPS w Warszawie na kierunku Psychologia ze specjalnością Psychologia kliniczna i zdrowia. Specjalizuje się w pracy z pacjentem indywidualnym jak i rodzicami, opiekunami z zakresu problematyki związanej z zaburzeniami odżywiania.

Mira Dobek

Psycholog

Psycholog, prowadzi interwencyjne rozmowy psychologiczne dla osób dorosłych, młodzieży od 16 r.ż. oraz par. Pracuje zgodnie z zasadami terapii ACT (Terapia Akceptacji i Zaangażowania) oraz krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu. Zanim została psychologiem (w 2018 roku), ukończyła magisterskie studia na Wydziale Zarządzania i Marketingu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1998), podyplomowe Studium Filozofii i Etyki na Uniwersytecie Warszawskim (2012) oraz Studium Pedagogiczne przy SGH (1998). Zgodnie ze swoim pierwszym wykształceniem przez ponad 20 lat, w kilku firmach, zarządzała obszarem marketingu i raportującymi do niej menedżerami, co pozwoliło jej poznać w praktyce czynniki motywacji i zaangażowania, a także rolę lidera. Psycholog z pasji, ze szczególnym zamiłowaniem do psychologii miłości. Chętnie wspiera młode osoby poszukujące swojej drogi zawodowej, osoby w kryzysie własnej wartości, duchowym, a także coachingowo managerów w biznesie.

Aleksandra Kantypowicz

Psycholog, psychoterapeuta, psycholog dziecięcy

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, przyjmuje też dzieci w wieku przedszkolnym (od 3. do 6. r.ż.) oraz udziela konsultacji wychowawczych rodzicom. Jest terapeutą i psychologiem o specjalności klinicznej. Obecnie jest w trakcie certyfikowanego szkolenia TSR - terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu z elementami terapii poznawczo-behawioralnej, o udowodnionej naukowo skuteczności. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w pracy z pacjentami w stacjonarnym Hospicjum im. Ks. Dudkiewicza w Gdańsku oraz domowym Hospicjum dla Dzieci, gdzie pracowała z pacjentami w chorobie przewlekłej, najczęściej onkologicznej, także w stanie terminalnym. Udzielając, również wsparcia psychologicznego bliskim, opiekunom osób chorych oraz rodzicom dzieci, w czasie trwania choroby oraz po stracie. Obecnie pracuje także, jako psycholog i terapeuta w specjalistycznym przedszkolu integracyjnym, prowadzi TUS - trening umiejętności społecznych oraz indywidualną terapię z dziećmi z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu, Zespołu Downa oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi. Udziela konsultacji dla rodziców dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym. Poza wykształceniem psychologicznym, ukończyła Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, odbyła praktykę zawodową w Policji, pracuje w obszarach związanych z pracą w służbach mundurowych, takich jak: stres, trauma, PTSD - zespół stresu pourazowego, wypalenie zawodowe. W pracy z klientem dąży do stworzenia warunków wspólnej pracy umożliwiających zaobserwowanie, rozważenie i zrozumienie.

Monika Jaczewska

Psychoterapeuta, superwizor, trener, coach

Prowadzi psychoterapię indywidualną i trening rozwoju osobistego osób dorosłych.

She provides therapy and councelling for adults in English and Polish. (full English version below)

>>>>>>>>>>>>>>> Psychoterapeuta i Superwizor TSR, Trener Rozwoju Osobistego, Pedagog z wykształceniem MBA, Trener i Szkoleniowiec trenerów, menedżerów i zespołów pracowniczych. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z ludźmi jako menedżer, trener i indywidualny doradca zawodowy. Ponad 20 lat spędziła w korporacjach pomagając innym sprostać oczekiwaniom w rzeczywistości zawodowej. Obecnie pracuje z ludźmi wspierając ich indywidualnie w zakresie rozwoju osobistego. Pracuje z wykorzystaniem elementów psychoterapii, psychoedukacji czerpiąc najwięcej z Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Terapii Schematów oraz Krótkoterminowej Terapii Skoncetrowanej na Rozwiązaniach. Nie przedstawia się jako coach, uważając, że to co robi jest szersze. Uważa, że pomaga ludziom w indywidualnym samorozwoju i większej samoświadomości. Sądzi, że barierą w samorozwoju jest często suma doświadczeń człowieka w interakcji z samym sobą i innymi oraz to, co człowiek myśli na swój temat. I dotyczy to nie tylko relacji zawodowej, ale wpracowanych wzorców rodzinnych, środowiskowych tworzących potencjał wewnętrznej siły i system nawykowego myślenia oraz działania. Bardziej sprzyjający lub mniej. Bardziej kosztowny wewnętrznie psychologicznie lub mniej, w podejmowanych wysiłkach w realizacji własnych działań. Dlatego sięga po techniki terapeutyczne, by wspomóc innych w pracy w tych obszarach.

>>>>>>>>>>>>>>> Monika provides therapy and councelling for adults in English and Polish. She is an expert on Brief Solution Focused Therapy approach. She is also an trainer of the BSFT method for other specialists: psychologists, psychiatrists, pedagogues and trainers. Monika has Business Administration (MBA) and English Filology diploma, Coaching and Therapy techniques courses completed. She utilizes also: cognitive behavior therapy, therapy on disfuncional system schemes of behaviour techniques. She is a developent and therapy facilitator. She has profound background in business and personal development field supporting people to manage themselves effectively in difficut moments of their lives. To drive clients to solutions. Her passion and expertise is helping people to become stronger and grow in their environment of life. Despite the circumstances. She is very much focused on results. Monika used to work as a Trainer and Training Director for over 23 years in corporate business environment. She has big experience in providing trainings for front-line employees, managers, board members. Her calling to work individually with people started in trainings where people shared their personal situations seeking for help to manage not only proffessional but private life too. She has educational backgroud where therapy methods are mostly based on educational techniques of behavioural changes. Her experience includes working with adults. Her main experience include: workplace functional suport, disfuncional personal life behaviours and strategy chanching, severe behavior problems, crisis support, developmental disabilities, depression, grief, trauma, abuse, low self- esteem, anxiety. She is passionate about the process of change in people improving the quality of their lives. She has a lot of personal warmth, honors her clients' stories of life, but works very consistently for client’s change in life.

J. angielski/English

Beata Sokołowska

Psycholog, psychoterapeuta, coach zdrowia

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS. Jest też dyplomowanym coachem zdrowia (studia podyplomowe w Collegium Civitas). Przeszła również certyfikowane szkolenia z RTZ (racjonalnej terapii zachowań) wywodzącej się ze szkoły poznawczo-behawioralnej. Specjalizuje się w pomocy psychologicznej i krótkoterminowej terapii indywidualnej dla dorosłych połączonej z nauką umiejętności, które pozwalają dobrze radzić sobie ze stresem, lękiem, emocjami, trudną sytuacją w życiu, negatywnymi myślami, niską samooceną, bólem emocjonalnym i podobnymi problemami. W swojej pracy koncentruje się na: - bieżących problemach i trudnych sytuacjach jak np. choroba, zmiana/utrata pracy i innych - problemach wywołujących emocje (ból emocjonalny) - radzeniu sobie z lękiem, stresem, martwieniem się itp. - pomocy w chorobach psychosomatycznych - poprawie samooceny, pewności siebie, poczucia własnej wartości - zmianie nawyków zachowania, stylu życia - podejmowaniu wyzwań (proces obejmujący ustalenie celu, rozpoznanie i wzmocnienie wewnętrznych zasobów, które pomogą w jego realizacji oraz usuwanie wewnętrznych blokad i ograniczeń, a następnie monitoring zmian i modyfikację działania). - pracuje także z osobami, które chcą się rozwijać, lepiej poznawać siebie, rozwijać samoświadomość i doskonalić swoje umiejętności samopomocy (głównie na warsztatach) Pracuje głównie w oparciu o RTZ. RTZ (racjonalna terapia zachowania) to sprawdzona, udokumentowana, dobrze przebadana metoda o potwierdzonej skuteczności działania. Podejście RTZ rozwija się od ponad 40 lat. Praca w nurcie RTZ jest krótkoterminowa, jednak daje długotrwałe efekty. To metoda, która może być stosowana zarówno w interwencji kryzysowej, psychoterapii jak i coachingu oraz w innych formach pracy terapeutycznej i rozwoju osobistego. Jest to także wspaniała metoda wspierania samorozwoju i samopomocy, z której korzystania klient uczy się w trakcie kolejnych sesji. W zależności od potrzeb i celu terapii korzysta również z technik coachingu.

Anna Krzos

Psycholog, psychoterapeuta

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Jest psychologiem, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Studium Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej Instytutu Psychologii Zdrowia, Kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenia zawodowe zdobywała w pracy w poradni dla osób doświadczających kryzysu emocjonalnego, w Wojsku, w Policji oraz w Fundacji Itaka wspierającej rodziny osób zaginionych. Ukończyła także staże w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (na Oddziale Nerwic, Oddziale dla osób z podwójną diagnozą oraz w Ośrodku Leczenia Uzależnień przy IPIN). Zajmuje się poradnictwem, interwencją kryzysową, świadczeniem pomocy psychologicznej, profilaktyką zdrowia psychicznego oraz szkoleniami. Pracuje w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach - pod stałą superwizją. Zaprasza osoby dorosłe borykające się z trudną sytuacją życiową, doświadczające kryzysu, trudnych stanów emocjonalnych, chcące dokonać w swoim życiu zmian.

Anna Chmiel

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta EMDR, terapeuta par, coach

Prowadzi terapię indywidualną i terapię par. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie SWPS, poszerzała swoje kwalifikacje na studiach z zakresu Psychologii Pozytywnej na University of California, Berkeley. Regularnie podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w specjalistycznych kursach zawodowych. Aktualnie jest w trakcie specjalizacji z Psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS. Swoje doświadczenie zawodowe doskonaliła między innymi podczas stażu klinicznego na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, a także w pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim. Posiada także wieloletnie doświadczenie w pracy w środowisku korporacyjnym, co pozwala jej na głębsze zrozumienie położenia osób borykających się ze zjawiskami mającymi miejsce w tego typu strukturach, np. chronicznym zmęczeniem, mobbingiem, ciągłym deficytem czasu i związanymi z tym konfliktami występującymi w bliskich relacjach. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Z naturalnym ciepłem i otwartością pomaga w szerokim spektrum problemów i trudności życiowych, osobom przeżywającym problemy w relacjach, przechodzącym kryzysy, a także zmagającym się ze stresem życia codziennego. Towarzyszy w kreowaniu na nowo poczucia własnej wartości, pełniejszym zrozumieniu siebie, swoich bliskich oraz lepszego rozumienia potrzeb własnych i otoczenia. Pomaga w poszukiwaniu rozwiązań trudności, wydobywa zasoby, mocne strony oraz wspierające przyszłość doświadczenia. Wykorzystuje narzędzia i techniki terapii, które działają skutecznie i efektywnie oraz szybko wspierają klienta w wykonaniu pierwszych kroków ku nowej, lepszej przyszłości. W pracy kieruje się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa. Jej praca i jej jakość podlegają bieżącej superwizji.

Małgorzata Krzak

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par i rodzin

Zajmuje się terapią indywidualną, terapią rodzin i par. Z wykształcenia psycholog, z zamiłowania pomagacz. Jako psychoterapeuta pracuje w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). Wierzy, że stosowanie technik TSR w pracy terapeutycznej daje możliwości wprowadzenia zmian w swoim życiu w najkrótszym możliwym czasie. Dodatkowo wykorzystuje metody i narzędzia terapii poznawczo-behawioralnej czy mediacji z uwagi na ich skuteczność. Zajmuje się terapią indywidualną, terapią rodzin i par w sytuacjach wymagających pomocy ze strony specjalisty. Udziela konsultacji, wspiera w szukaniu rozwiązań w ciężkich sytuacjach osobistych, rodzinnych, małżeńskich. Pomaga osobom w odnajdywaniu radości, motywacji i chęci działania, gdy cierpią na depresję, lęki czy obniżone poczucie własnej wartości. Przygotowuje rozstające się pary (będące rodzicami) do rozmów z dziećmi o rozwodzie, by zminimalizować negatywne skutki rozstania. Współpracuje z osobami pragnącymi coś zmienić w swoim życiu, nieśmiałymi i tymi bardziej odważnymi. „Doświadczenia życiowe oraz osobiste uświadomiły mi, że psychologia to moja pasja i właściwy wybór, którego dokonałam przed laty i nie tak zupełnie przypadkowo, to dar z którym chętnie się dzielę. Siła i zasoby do zmian są w każdym z nas, wystarczy je tylko wydobyć.”

Maria Sobczyńska

Fizjoterapeutka

Jest fizjoterapeutką i trenerem personalnym, tytuł magistra fizjoterapii uzyskała w 2013 r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Jest uczestniczką 5-letnich studiów osteopatycznych w FICO (Flanders International College of Osteopathy). Pasjonatka, stale podnosząca swoje kwalifikacje. Wiedza z zakresu anatomii, fizjologii, biomechaniki (poznanie zależności mających miejsce w ludzkim ciele) pozwala jej na trafne diagnozowanie i wdrażanie kompleksowego postępowania terapeutycznego dostosowanego indywidualnie do potrzeb pacjenta. Na co dzień pomaga pacjentom po urazach, z problemami ortopedycznymi, sportowcom, a także pacjentom z dysfuncjami w rejonie stawów skroniowo-żuchwowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach takich jak: CRS Clinic, Enel-Sport, Sportopedic, Fimedica, Hildebrandt Rehabilitacja, Fabryka Ruchu i Zdrowia Harmonya, Holmes Place, Calypso Fitness Club. Należy do osób, które rozpiera energia - prywatnie dużo czasu poświęca aktywności fizycznej, tańczy bachatę oraz interesuje się dietetyką, przede wszystkim kliniczną.

Maja Fulko

Psycholog, psycholog młodzieży, psychoterapeuta

W gabinecie przyjmuje osoby dorosłe oraz młodzież i dzieci od 7. r. ż. Równocześnie pracuje jako psycholog szkolny w Ogólnokształcącym Liceum Integracyjnym w Warszawie. Jest w trakcie realizacji Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz czteroletniego kursu Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychoterapii w Krakowie. Jest psychologiem nurtu psychodynamicznego, szczególnie zorientowanym na leczenie zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń osobowości. Tytuł magistra psychologii zdobyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doświadczenie zdobywała podczas stażu klinicznego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych. Zrealizowała kurs „Psychoterapia praktyczna - kurs doskonalący” w Zakładzie Psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Jako zawodowy psycholog pracowała w Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień́ NZOZ Pro-Vita oraz na Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym Pro-Vita w Krakowie.

Jagoda Gręźlikowska

Psycholog, psychoterapeuta, psycholog sportu, psycholog dziecięcy

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, rocznej szkoły trenerskiej, studiów podyplomowych w zakresie psychologii sportu na warszawskim AWF, uczestniczka i prelegentka wielu konferencji naukowych. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, we współpracy z zawodnikami indywidualnymi oraz zespołowymi oraz drużynami sportowymi, a także w prowadzeniu warsztatów o różnej tematyce psychologicznej. Współpracuje z osobami ze świata muzyki oraz biznesu, stosując metody i wiedzę zaczerpnięte z psychologii osiągnięć i motywacji. Psychologia sportu może wesprzeć zawodnika, osobę rozpoczynającą swoją przygodę ze sportem jak również trenera, czy rodzica młodego zawodnika. Umiejętność rozpoznawania i panowania nad emocjami, radzenia sobie ze stresem, koncentracji, komunikacji czy relaksacji przydadzą się nie tylko podczas treningów i turniejów, ale również w życiu codziennym.

Olga Łysik

Terapeuta uzależnień

Prowadzi konsultacje osób dorosłych Jest certyfikowanym terapeutą uzależnień. Od dziesięciu lat pomaga ludziom dotkniętym problemem związanym z używaniem alkoholu, narkotyków, hazardu i innych substancji. Praca i pomoc osobom próbującym poradzić sobie z uzależnieniem stała się jej drogą życia. W pracy skupia się na pomocy w powrocie do harmonijnego i efektywnego funkcjonowania w różnych obszarach życia bez zażywania substancji psychoaktywnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradni Monar jak i w zamkniętych ośrodkach odwykowych. W terapii uzależnień stawia na indywidualną relację z osobą szukającą pomocy, anonimowość i poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli podejrzewasz u siebie problem związany z nadmiernym zażywaniem lub utratą kontroli w piciu alkoholu to przyjdź na sesje, które w oparciu o wiedzę i doświadczenie terapeutki pomogą Ci przywrócić równowagę w Twoim życiu.

Katarzyna Głuszek

Psycholog, psycholog dziecięcy, psychoterapeuta.

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży (od 6. r. ż.). Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie na kierunku Psychologia ze specjalizacją Psychologia Kliniczna i Osobowości. Doskonali warsztat pracy w Krakowskim Centrum Psychoterapii na 4-letnim podyplomowym kursie Psychoterapii. Prowadzi konsultacje indywidualne, psychoedukację, zajęcia o charakterze terapeutycznym z dziećmi i młodzieżą. Regularnie superwizuje swoją praktykę. Zapewnia indywidualne podejście do klienta, profesjonalizm i dyskrecję. Stale doskonali warsztat umiejętności terapeutycznych. Jest otwarta na każdego, kto wyraża chęć zmiany i gotowość do pracy nad swoją przyszłością. Po zdobyciu tytułu magistra psychologii ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego. Ponadto odbyła kurs ,,Terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży’’, prowadzony przez Centrum CBT w Warszawie. Posiada certyfikat szkolenia ,,Wprowadzenie do Dialogu Motywującego’’, uczestniczyła w szkoleniu ,,Szkoła dla rodziców i wychowawców’’, prowadzonego przez mgr Ewę Krupińską. Doświadczenie w pracy psychologa zdobywała także w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie oraz w Fundacji Alpha w Lublinie. Podczas pracy w Poradni Specjalistycznej prowadziła konsultacje indywidualne, zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz psychoedukację młodzieży i osób dorosłych. Posiada doświadczenie pracy z grupą zdobyte podczas licznych warsztatów, zarówno terapeutycznych, psychoedukacyjnych, jak i wsparciowych.

Aleksandra Jabłońska

Psycholog, psychoterapeuta, psycholog dziecięcy, trener technik pamięciowych, zoopsycholog (behawiorysta)

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych (w tym seniorów), dzieci i młodzieży od 13. r. ż. Jest absolwentką kierunku „Psychologia kliniczna” na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Wiedzę naukową rozwija w ramach studiów doktoranckich na wydziale „Artes Liberales” UW. Jest współautorką prac z zakresu problematyki samobójstw w schizofrenii oraz technik pamięciowych dla seniorów. Ukończyła kursy „Wprowadzenie do Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT)” oraz „Podstawy Terapii Tańcem i Ruchem (DMT)”. Obecnie jest w trakcie szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR). Doświadczenie kliniczne zdobywała w II Klinice Psychiatrycznej Szpitala Bródnowskiego oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Posiada doświadczenie w pracy diagnostycznej w centrach psychoterapii dorosłych i młodzieży oraz w pracy terapeutycznej z dziećmi ze spektrum autyzmu. Od wielu lat pracuje jako trener zdolności poznawczych i technik pamięciowych. W swojej pracy bazuje na aktualnych badaniach oraz holistycznym ujęciu zdrowia psychicznego. Specjalizuje się w pracy z osobami doświadczającymi trudności w życiu codziennym, borykającymi się z lękiem, niską samooceną, depresją, nerwicą, schizofrenią. Oferuje również pomoc - zarówno dzieciom, dorosłym, jak i seniorom - chcącym poprawić sprawność funkcji poznawczych, takich jak pamięć i uwaga.

Julia Kowalska

Psycholog, psychoterapeuta, psycholog dziecięcy

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży od 16. roku życia. Jest absolwentką psychologicznych studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS ze specjalnością psychologii klinicznej i zdrowia. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie na oddziale psychiatrii dziecięcej oraz w Telefonie Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym. W praktyce zawodowej specjalizuje się w poradnictwie psychologicznym oraz psychoterapii dorosłych doświadczających kryzysu emocjonalnego. Pracuje z klientami cierpiącymi z powodu zaburzeń nastroju, problemów w bliskich relacjach oraz z osobami zdiagnozowanymi w zakresie zaburzeń psychicznych. Obecnie prowadzi także terapię środowiskową osób dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy, gdzie wspiera osoby cierpiące z powodu zaburzeń psychicznych. Obecnie prowadzi różne działania w obszarze upowszechniania wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego oraz prowadzi aktywności rozwijające sprawczość w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. Jej zawodowe zainteresowania są ściśle związane z psychologią traumy, PTSD, lęku, depresji oraz zaburzeń osobowości – ze szczególnym uwzględnieniem dysocjacyjnego zaburzenia osobowości.

Magdalena Strus

Psycholog, psycholog dziecięcy, pedagog

Prowadzi terapię osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Jest absolwentką psychologicznych studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS ze specjalnością psychologia kliniczna oraz studiów podyplomowych w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej w Siedlcach (Przygotowanie pedagogiczne oraz Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna). Ukończyła różne szkolenia poszerzające wiedzę i kompetencje, m.in. „Terapia złości i agresji dzieci i młodzieży”, TUS, „Terapia poznawczo- behawioralna dzieci i młodzieży, „Terapia schematów”. Obecnie w trakcie szkolenia z „Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach”. Doświadczenie kliniczne zdobywała na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Bródnowskim, w DPS oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W praktyce zawodowej specjalizuje się w terapii osób borykających się m. in. z zaburzeniami lękowymi, emocjonalnymi, depresją, kryzysem egzystencjalnym, żałobą, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami odżywiania, niskim poczuciem własnej wartości, trudnościami w bliskich relacjach, rozwodem. Pracuje głównie w podejściu poznawczo-behawioralnym. Podczas terapii poznawczo-behawioralnej pacjent ma szansę odkryć, jakie schematy negatywnie wpływają na jakość jego życia, uczy się nowych, konstruktywnych sposobów myślenia.

Marta Płonecka

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży od 15. r.ż. oraz terapię par i związków - także osób nieheteronormatywnych Jest absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie, gdzie ukończyła: Studia I Stopnia na Wydziale Psychologii ze specjalizacją Zdrowia i Rozwoju Studia II Stopnia na Wydziale Psychologii ze specjalizacją Kliniczną Studia Podyplomowe z Seksuologii Klinicznej Jest podwójnie certyfikowaną Edukatorką Seksualną: Certyfikat Edukatora Seksualnego – Poradnia Bliżej Siebie Certyfikat Pozytywnej Edukacji Seksualnej – Instytut Pozytywnej Seksualności Naukowo zajmuje się psychologią przemocy i psychotraumatologią. Uczestniczy w procesie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SWPS. Obecnie jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Warszawskiej Szkole Gestalt. W przyszłości planuje szkolić się w metodzie EMDR. Jej motto to: Godność, podmiotowość, bezpieczeństwo. Zawodowo zajmuje się zdrowiem psychicznym i seksualnym. Oferuje konsultacje wsparciowe i interwencyjne w tym zakresie. Prowadzi spotkania psychoedukacyjne oraz edukację seksualną w formie indywidualnej i grupowej. Pracuje w duchu Pozytywnej Seksualności i GSRD ( ang. Gender, Seksuality, Relationship Diversity), czyli w poszanowaniu i afirmacji różnorodności płciowej, seksualnej i relacyjnej. Potrafi prowadzić spotkania w języku neutralnym płciowo. Trenuje osoby wychowujące dzieci i kadrę pedagogiczną pod kątem wspierania rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży. Do gabinetu zaprasza osoby powyżej 15-go roku życia oraz dorosłych. Proponuje konsultuje indywidualne oraz dla osób w bliskich związkach. Prowadzi terapię i pomoc przyjazną osobom: Nieheteronormatywnym Niecispłciowym Niemonogamicznym Pracującym seksualnie Kinksreskim Z doświadczeniem migracji Z doznaniem przemocy seksualnej Jest aktywna w różnych inicjatywach społecznych na rzecz równości i godności. Od 2015 roku działa przeciwko stygmatyzacji osób chorujących psychicznie (Fundacja eFkropka, Ogólnopolski Kongres Zdrowia Psychicznego). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w: Grupa Te Tematy, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (kiedyś Fundacja Dzieci Niczyje), Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia (Dolna 42), Zakład Seksuologii Sądowej (Wspólna 27), Ośrodek Integracji Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Terapeutów, Poradnia Psychologiczna Synergia. Obecnie współpracuje m. in. ze Stowarzyszenie Niebieska Linia, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działającym na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Grupa Sex Work Polska, i inne. Prowadzi wykłady z obszaru przemocy społecznej i systemowej oraz pozytywnej seksualności. Publikuje również teksty poruszające tę tematykę.

Karolina Kwiecińska

Psycholog, psychoterapeuta

Prowadzi terapię indywidualną dorosłych i młodzieży (od 16 r.ż.). Jest psychologiem i psychoterapeutą. Studia magisterskie, o specjalności "Psychologia Kliniczna", ukończyła na Warszawskim Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Aktualnie, w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego. Dodatkowo, dokształca się w ramach studiów podyplomowych - Psychotraumatologia. Pracuje głównie w podejściu psychodynamicznym. W zależności od potrzeb i preferencji swoich klientów, korzysta również, z dorobku innych nurtów i oddziaływań. Prowadzi konsultacje indywidualne, wsparcie psychologiczne, psychoterapię oraz psychoedukację. Do jej szczególnych zainteresowań zawodowych należą: Spektrum autyzmu i ADHD u osób dorosłych, Psychodietetyka , Zaburzenia afektywne (np. Dystymia, Depresja, Chad), psychiczne konsekwencje traumy i jej leczenie. Pomaga osobom doświadczającym rozmaitych trudności psychicznych i życiowych, takich jak: zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości, obniżone poczucie własnej wartości, trudności w bliskich relacjach, trudność w radzeniu sobie ze stresem i lękiem, kryzys psychiczny, uwikłanie w przemoc, schizofrenia, trudności powiązane z niepełnosprawnością lub spektrum autyzmu. Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w Centrum Psychoterapii na Dolnej, w Grupie Medycznej Vertimed+, w Fundacji Silentio, w Warszawskim domu pod Fontanną oraz w Pogotowiu Niebieska Linia. Za szczególnie ważną w swojej pracy, uważa podmiotową i autentyczną relację terapeutyczną. Wierzy że, stworzenie bezpiecznej przestrzeni terapeutycznej, daje możliwość dostrzeżenia nowych perspektyw, pożądanej zmiany oraz odkrywania siebie. Swoim klientom oferuje dyskrecję - zgodnie z zasadą zachowania tajemnicy zawodowej. Każdy jest dla niej wyjątkową całością i zasługuje na indywidualnie spersonalizowaną pomoc.

Olena MacAra

Psycholog, psychoterapeuta, interwent kryzysowy, coach.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi w kryzysach życiowych, rodzinnych i zawodowych - takich jak rozwód/rozstanie, przemoc, śmierć bliskiej osoby, nieuleczalna choroba dziecka, wczesne macierzyństwo, trudności adaptacyjne na emigracji. Udziela konsultacji wychowawczych rodzicom dzieci z Zespołem Aspergera oraz ADHD. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS w Warszawie na kierunku - psychologia kliniczna, jest absolwentką podyplomowych studiów Coachingu i Mentoringu w Laboratorium Psychoedukacji, obecnie jest w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Odbyła szkolenia I stopnia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Regularnie podnosi kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach naukowych dedykowanych psychologii i psychoterapii. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz w Pogotowiu dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Prywatnie jest żoną i matką trójki dzieci. W wolnych chwilach czerpie z życia pełnymi garściami, spędza czas z rodziną i stale się rozwija.

Sesje indywidualne dla osób dorosłych. Pracuje w języku polskim i rosyjskim.

Godziny otwarcia

Pon. - Pt.:07:00 - 22:00
Sobota:07:00 - 22:00
Niedziela:07:00 - 22:00 

Masz pytania?

Zadzwoń: 22 350 77 77

Aktualności

GÓRA