Nasi specjaliści

Irena Jaczewska

Psycholog, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta, psychoterapeuta par i rodzin

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży i dzieci od 8. r.ż. oraz terapię par i terapię rodzinną. Przyjmuje dzieci od 6.r.ż., nastolatki i dorosłych. Psychoterapeuta i psycholog o specjalności klinicznej dzieci i dorosłych. Pracuje zgodnie z zasadami terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu. Posiada certyfikat terapeuty neurofeedback (biofeedback). Zanim została psychologiem w 1995 roku ukończyła magisterskie studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zgodnie ze swoim pierwszym wykształceniem od ponad 20 lat prowadzi firmy i zarządza personelem, menedżerami i innymi zasobami. Jest także właścicielką i dyrektorką merytoryczną poradni zdrowia psychicznego. Psycholog z zamiłowania i pasji. Wspiera terapeutycznie zarówno studentów, młodych małżonków, jak i menedżerów średniego i wyższego szczebla. W pracy psychologicznej specjalizuje się w terapii krótkoterminowej z elementami poznawczo-behawioralnymi o udowodnionej naukowo skuteczności. Posiada doświadczenie w prowadzeniu interwencji kryzysowej oraz w pracy z klientami sądów. Pracuje z klientem indywidualnie, jak również z parami i rodzinami. Posiada kompetencje do pracy z klientami pozostającymi w relacjach przemocy. Pracuje zarówno z osobami doznającymi, jak i stosującymi przemoc: fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną i in. Współpracowała z Fundacją „Centrum Praw Kobiet” oraz Stowarzyszeniem na rzecz Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”. Doświadczenie kliniczne zdobywała ponadto na Oddziale Leczenia Nerwic w Specjalistycznym Szpitalu MSWiA, gdzie prowadziła zajęcia dla pracowników Policji i innych służb mundurowych.

Dorota Korońska

Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży.

Psychiatra dzieci i młodzieży, psychiatra dorosłych.
Absolwentka Wydziału Wojskowo- Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła w trakcie pracy na wielu oddziałach klinicznych ( dziennych i stacjonarnych) oraz w poradniach zdrowia psychicznego, domach pomocy społecznej o profilu psychiatrycznym. Aktualnie pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Stale aktualizuje swoją wiedzę poprzez udział w konferencjach, szkoleniach i kursach psychiatrycznych.

Joanna Łacisz

Lekarz psychiatra dorosłych, Polski/English

Recepty, zwolnienia, zaświadczenia.

Wizyty online

Specjalista psychiatrii, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zawodu uczyłam się początkowo w szpitalu im. J. Babińskiego w Łodzi, następnie od końca 2014r. pracowałam jako lekarz rezydent w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od ponad czterech lat zdobywam także doświadczenie pracując w oddziałach psychiatrycznych szpitala wojewódzkiego w Zgierzu. Od kilku lat staram się pomagać pacjentom w ramach wizyt ambulatoryjnych. W swojej pracy spotykam się z szerokim spektrum zaburzeń i chorób psychicznych m. in. zaburzeniami lękowymi, depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, zaburzeniami osobowości, schizofrenią i innymi zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami psychicznymi w przebiegu chorób somatycznych, otępieniami, zaburzeniami odżywiania, snu, uzależnieniami. Posiadam także doświadczenie w zakresie szkolenia studentów wydziału lekarskiego (polsko- jak i anglojęzycznych).

Specjalizuje się w:

 • Zaburzenia lękowe,
 • Depresja,
 • Choroba afektywna dwubiegunowa,
 • Zaburzenia osobowości,
 • Zaburzenia snu,
 • Zaburzenia odżywiania,
 • Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne,
 • Zaburzenia psychiczne w przebiegu chorób somatycznych,
 • Otępienia,
 • Zaburzenia zachowania w przebiegu niepełnosprawności intelektualnych.

Marcin Sidorczuk

Lekarz psychiatra dorosłych, Polski/English

Recepty, zwolnienia, zaświadczenia.

Wizyty online oraz stacjonarnie w Warszawie ul. Francuska 25a

Jestem psychiatrą osób dorosłych. Doświadczenie w pracy z Pacjentami zdobywałem m.in. w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim "Drewnica" w Ząbkach oraz na stażu podyplomowym w Szpitalu Powiatowym w Garwolinie.

Specjalizuje się w:

 • diagnostyce i leczeniu zaburzeń snu,
 • diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychotycznych,
 • diagnostyce i leczeniu zaburzeń osobowości,
 • diagnostyce i leczeniu depresji,
 • diagnostyce i leczeniu uzależnień,
 • diagnostyce i leczeniu zaburzeń afektywnych.

Stale współpracuję z psychologami, psychoterapeutami oraz innymi psychiatrami tak aby pomóc każdemu pacjentowi jak najlepiej.

lek. psychiatra Jakub Garbacki

Psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży, lekarz rodzinny, j. angielski/English

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży bez ograniczeń wiekowych. Wystawia niezbędna zaświadczenia lekarskie (szkoła, ZUS, inne), skierowania, zwolnienia lekarskie, recepty.

Anida Ago

Psycholog, psychoterapeuta, psycholog dziecięcy, j. angielski/English, j. włoski/Italiana, j. albański/shqiptar

Prowadzi konsultacje osób dorosłych, par i rodzin w językach angielskim, albańskim i włoskim. Konsultacje dzieci (od 1. r.ż.) - także w języku polskim. (Polska wersja biogramu poniżej). She can communicate in English, Albanian, Italian and Polish. She provide therapy and councelling for adults in English, Albanian and Italian and for children (starting from 1 year age) also in Polish. She earned her Bachelor’s degree in Psychology from Aleksander Xhuvani University in Elbasan, Albania, M.A in Organizational Psychology, and MSc in Educational Psychology. Her background consists in Education and Counseling.Her experience includes working with children, adolescents, families, and adults. Her main areas of interest and experience include: severe behavior problems, crisis support, developmental disabilities, depression, grief, trauma, abuse, anxiety, low self- esteem, divorce, and parenting skills/education. She utilizes: cognitive behavior therapy, talk therapy, supportive therapy, art therapy, play therapy in her work. In 2013 she started her private practice in online counseling/therapy for emigrants, who have difficulties finding psychological support and help, due to language barriers. Currently leads various group therapy online. She is passionate about learning, teaching, and helping. She believes in meeting the client where s/he is, identifying those strengths and utilizing them in treatment with a personalized, creative approach. Anida combines her experience, knowledge, and warmth with an evidence based, goal- oriented approach. She is passionate about the process of change and honors her clients' stories. Uzyskała tytuł licencjata z psychologii na Uniwersytecie Aleksandra Xhuvaniego w Elbasanie w Albanii, tytuł magistra psychologii organizacyjnej i magistra psychologii edukacyjnej. Ma również doświadczenie w edukacji i doradztwie oraz w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i rodzinami. Jej główne obszary zainteresowań i doświadczeń obejmują: poważne problemy z zachowaniem, wsparcie kryzysowe, niepełnosprawność rozwojową, depresję, żal, traumę, znęcanie się, lęk, niską samoocenę, rozwód oraz umiejętności rodzicielskie (edukację rodziców). W swojej pracy wykorzystuje: terapię behawioralną, terapię narracyjną, terapię wspomagającą, arteterapię, terapię zabawą. W 2013 r. rozpoczęła prywatną praktykę poradnictwa online dla emigrantów, którzy mają trudności ze znalezieniem wsparcia psychologicznego i szukają pomocy z powodu barier językowych. Prowadzi także różne terapie grupowe online. Jest pasjonatką nauki, nauczania i pomocy. Wierzy w spotkanie z klientem tam, gdzie on/ ona jest, identyfikację mocnych stron i wykorzystanie ich w leczeniu dzięki spersonalizowanemu, kreatywnemu podejściu. Łączy swoje doświadczenie, wiedzę i ciepło z opartym na dowodach, zorientowanym na cel podejściem. Jest pasjonatką procesu zmian i szanuje historię swoich klientów. Porozumiewa się w języku angielskim, albańskim, włoskim i polskim.

Joanna Kamińska

Psycholog, psychotraumatolog, psychoterapeuta EMDR

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Jest psychologiem, terapeutą traumy metodą EMDR. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi w następujących obszarach: - kryzys życiowy; - traumatyczne wydarzenia; - lęk, niepokój; - trudności w radzeniu sobie ze stresem; - wycofanie społeczne; - poczucie osamotnienia; - trudności w radzeniu sobie z życiem, emocjami, agresją; - depresja, poczucie braku sensu życia; - trudności w związkach; - niska samoocena; - utrata bliskiej osoby. Ukończyła psychologię o specjalności klinicznej dzieci i dorosłych. Posiada certyfikat terapeuty EMDR - terapii dedykowanej leczeniu traum różnego pochodzenia (rozwojowej, relacyjnej, po wypadkach komunikacyjnych, katastrofach, przemocy, nadużyciach seksualnych). Od 2016 roku współpracuje z Fundacją Centrum Praw Kobiet, gdzie wspiera osoby w kryzysie oraz doznające przemocy. Pracuje także z osobami, które mają problem w radzeniu sobie z agresją. Współpracowała z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Aneta Kosoń

Psychoterapeuta par i rodzin, specjalista zaburzeń odżywiania (dzieci i dorośli), dietetyk kliniczny.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, psychoterapię par i rodzin, psychoterapię zaburzeń odżywiania dzieci, dorosłych i rodzin. Pracuje w nurcie integracyjnym łącząc w całość najważniejsze elementy różnych technik dopasowanych do aktualnych potrzeb pacjenta oraz etapu procesu psychoterapii. Swoją wiedzę opiera na badaniach naukowych oraz pracy klinicznej. Swoje doświadczenie zdobywała uczestnicząc w stażach psychologicznych w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, realizując zajęcia w pełnej ofercie terapeutycznej. Koordynator oferty edukacyjnej w Europejskim Centrum Edukacji i Badań nad Mózgiem w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej. Ukończyła szkolenie w Studium Psychologii i Psychoterapii w Instytucie Psychologii Stosowanej uzyskując tytuł zawodowy Psychoterapeuty o specjalności Terapia Rodzin oraz Terapia Uzależnień. Studiuje na Uniwersytecie SWPS w Warszawie na kierunku Psychologia w specjalności Psychologia kliniczna i zdrowia. Terapeuta TSR Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach to terapia skoncentrowana na osiągnięciu określonego celu. Jest to podejście, w którym Terapeuta pomaga wydobyć zasoby i potencjał pacjenta. Celem jest wzmacnianie wiary pacjenta we własne możliwości i trwałe efekty zmiany w możliwie najkrótszym czasie. Dietetyk Absolwentka 5-letnich studiów magisterskich Instytutu Nauk Medycznych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Warszawie na kierunku Dietetyka ze specjalnością Poradnictwo Żywieniowe w obszarze kształcenia nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Prowadzi terapię indywidualną i wspiera pacjentów w każdym wieku oraz rodziny osób borykające się z problemem zaburzeń odżywiania  rehabilitacja żywieniowa, przygotowanie planu żywieniowego w celu poprawy aktualnego stanu zdrowia,  praca nad obrazem własnego ciała i samoakceptacją,  poprawa mechanizmów ‘‘zdrowego’’ radzenia sobie ze stresem związanego z jedzeniem. Układa diety stosowane w różnych jednostkach chorobowych oraz schorzeniach poszczególnych narządów: trzustki, wątroby, układu krążenia, i in. Wspiera pacjentów w walce z otyłością i kompulsjami lub obsesjami związanymi z jedzeniem.

Mira Dobek

Psycholog, psychoterapeuta par.

Psycholog, prowadzi interwencyjne rozmowy psychologiczne dla osób dorosłych, młodzieży od 16 r.ż. oraz par. Pracuje zgodnie z zasadami terapii ACT (Terapia Akceptacji i Zaangażowania) oraz krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu. Zanim została psychologiem (w 2018 roku), ukończyła magisterskie studia na Wydziale Zarządzania i Marketingu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1998), podyplomowe Studium Filozofii i Etyki na Uniwersytecie Warszawskim (2012) oraz Studium Pedagogiczne przy SGH (1998). Zgodnie ze swoim pierwszym wykształceniem przez ponad 20 lat, w kilku firmach, zarządzała obszarem marketingu i raportującymi do niej menedżerami, co pozwoliło jej poznać w praktyce czynniki motywacji i zaangażowania, a także rolę lidera. Psycholog z pasji, ze szczególnym zamiłowaniem do psychologii miłości. Chętnie wspiera młode osoby poszukujące swojej drogi zawodowej, osoby w kryzysie własnej wartości, duchowym, a także coachingowo managerów w biznesie.

Aleksandra Kantypowicz

Psycholog, psychoterapeuta, psycholog dziecięcy

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, przyjmuje też dzieci w wieku przedszkolnym (od 3. do 6. r.ż.) oraz udziela konsultacji wychowawczych rodzicom. Jest terapeutą i psychologiem o specjalności klinicznej. Obecnie jest w trakcie certyfikowanego szkolenia TSR - terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu z elementami terapii poznawczo-behawioralnej, o udowodnionej naukowo skuteczności. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w pracy z pacjentami w stacjonarnym Hospicjum im. Ks. Dudkiewicza w Gdańsku oraz domowym Hospicjum dla Dzieci, gdzie pracowała z pacjentami w chorobie przewlekłej, najczęściej onkologicznej, także w stanie terminalnym. Udzielając, również wsparcia psychologicznego bliskim, opiekunom osób chorych oraz rodzicom dzieci, w czasie trwania choroby oraz po stracie. Obecnie pracuje także, jako psycholog i terapeuta w specjalistycznym przedszkolu integracyjnym, prowadzi TUS - trening umiejętności społecznych oraz indywidualną terapię z dziećmi z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu, Zespołu Downa oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi. Udziela konsultacji dla rodziców dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym. Poza wykształceniem psychologicznym, ukończyła Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, odbyła praktykę zawodową w Policji, pracuje w obszarach związanych z pracą w służbach mundurowych, takich jak: stres, trauma, PTSD - zespół stresu pourazowego, wypalenie zawodowe. W pracy z klientem dąży do stworzenia warunków wspólnej pracy umożliwiających zaobserwowanie, rozważenie i zrozumienie.

Monika Jaczewska

Psychoterapeuta, psychoterapeuta par, superwizor TSR w CKKMIP, trener, coach, j. angielski/English

Prowadzi psychoterapię indywidualną, par oraz trening rozwoju osobistego osób dorosłych.

She provides therapy and councelling for adults and couples in English and Polish. (full English version below)

>>>>>>>>>>>>>>> Psychoterapeuta i Superwizor TSR, Trener Rozwoju Osobistego, Pedagog z wykształceniem MBA, Trener i Szkoleniowiec trenerów, menedżerów i zespołów pracowniczych. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z ludźmi jako menedżer, trener i indywidualny doradca zawodowy. Ponad 20 lat spędziła w korporacjach pomagając innym sprostać oczekiwaniom w rzeczywistości zawodowej. Obecnie pracuje z ludźmi wspierając ich indywidualnie w zakresie rozwoju osobistego. Pracuje z wykorzystaniem elementów psychoterapii, psychoedukacji czerpiąc najwięcej z Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Terapii Schematów oraz Krótkoterminowej Terapii Skoncetrowanej na Rozwiązaniach. Nie przedstawia się jako coach, uważając, że to co robi jest szersze. Uważa, że pomaga ludziom w indywidualnym samorozwoju i większej samoświadomości. Sądzi, że barierą w samorozwoju jest często suma doświadczeń człowieka w interakcji z samym sobą i innymi oraz to, co człowiek myśli na swój temat. I dotyczy to nie tylko relacji zawodowej, ale wpracowanych wzorców rodzinnych, środowiskowych tworzących potencjał wewnętrznej siły i system nawykowego myślenia oraz działania. Bardziej sprzyjający lub mniej. Bardziej kosztowny wewnętrznie psychologicznie lub mniej, w podejmowanych wysiłkach w realizacji własnych działań. Dlatego sięga po techniki terapeutyczne, by wspomóc innych w pracy w tych obszarach.

>>>>>>>>>>>>>>> Monika provides therapy and councelling for adults in English and Polish. She is an expert on Brief Solution Focused Therapy approach. She is also an trainer of the BSFT method for other specialists: psychologists, psychiatrists, pedagogues and trainers. Monika has Business Administration (MBA) and English Filology diploma, Coaching and Therapy techniques courses completed. She utilizes also: cognitive behavior therapy, therapy on disfuncional system schemes of behaviour techniques. She is a developent and therapy facilitator. She has profound background in business and personal development field supporting people to manage themselves effectively in difficut moments of their lives. To drive clients to solutions. Her passion and expertise is helping people to become stronger and grow in their environment of life. Despite the circumstances. She is very much focused on results. Monika used to work as a Trainer and Training Director for over 23 years in corporate business environment. She has big experience in providing trainings for front-line employees, managers, board members. Her calling to work individually with people started in trainings where people shared their personal situations seeking for help to manage not only proffessional but private life too. She has educational backgroud where therapy methods are mostly based on educational techniques of behavioural changes. Her experience includes working with adults. Her main experience include: workplace functional suport, disfuncional personal life behaviours and strategy chanching, severe behavior problems, crisis support, developmental disabilities, depression, grief, trauma, abuse, low self- esteem, anxiety. She is passionate about the process of change in people improving the quality of their lives. She has a lot of personal warmth, honors her clients' stories of life, but works very consistently for client’s change in life.

Małgorzata Krzak

Psycholog, prowadzi terapię indywidualną, par i rodzin

Z wykształcenia psycholog, z zamiłowania pomagacz. Absolwentka Podyplomowych Studiów za zakresu Seksuologii klinicznej. Pracuje w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). Wierzy, że stosowanie technik TSR w pracy terapeutycznej daje możliwości wprowadzenia zmian w swoim życiu w najkrótszym możliwym czasie. Dodatkowo wykorzystuje metody i narzędzia terapii poznawczo-behawioralnej czy mediacji z uwagi na ich skuteczność.

Zajmuje się terapią indywidualną, terapią rodzin i par w sytuacjach wymagających pomocy ze strony specjalisty. Udziela konsultacji, wspiera w szukaniu rozwiązań w ciężkich sytuacjach osobistych, rodzinnych, partnerskich. Pomaga osobom w odnajdywaniu radości, motywacji i chęci działania, gdy cierpią na depresję, lęki czy obniżone poczucie własnej wartości.

Przygotowuje rozstające się pary (będące rodzicami) do rozmów z dziećmi o rozwodzie, by zminimalizować negatywne skutki rozstania.
Współpracuje z osobami pragnącymi coś zmienić w swoim życiu, nieśmiałymi i tymi bardziej odważnymi.

„Doświadczenia życiowe oraz osobiste uświadomiły mi, że psychologia to moja pasja i właściwy wybór, którego dokonałam przed laty i nie tak zupełnie przypadkowo, to dar z którym chętnie się dzielę. Siła i zasoby do zmian są w każdym z Nas wystarczy je tylko wydobyć.”

Maja Fulko

Psycholog. Psychoterapeuta dorosłych oraz nastolatków od 14 r.ż.

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracuję w nurcie psychodynamicznym. W największym stopniu inspiruję się techniką terapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP) oraz psychoanalizą. Obecnie realizuję czteroletni kurs Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam dwuletnie Szkolenie Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne) oraz I poziom Kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Centrum Kształcenia Kadr Medycznych i Psychoterapii w Warszawie). Pierwsze doświadczenia zdobywałam podczas stażu klinicznego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych. Zrealizowałam także praktyki “Psychoterapia praktyczna – kurs doskonalący” w Zakładzie Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Pracowałam jako psycholog w Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień́ NZOZ Pro-Vita oraz na Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym Pro-Vita w Krakowie. W gabinecie przyjmuję osoby dorosłe oraz młodzież od lat 14. Ponadto pracuję jako psycholog w XLVI Ogólnokształcącym Liceum Integracyjnym w Warszawie. Jako, że jestem osobą analityczną, ważne są dla mnie ramy teoretyczne i staram się stale rozwijać w tym zakresie. Zawsze jednak mam na uwadze niepowtarzalność każdego człowieka oraz wyjątkowość sytuacji. Zapewniam warunki poufności oraz proces oparty na zaufaniu i współpracy. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.

Jagoda Gręźlikowska

Psycholog, psychoterapeuta, psycholog sportu, psycholog dziecięcy

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, rocznej szkoły trenerskiej, studiów podyplomowych w zakresie psychologii sportu na warszawskim AWF, uczestniczka i prelegentka wielu konferencji naukowych. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, we współpracy z zawodnikami indywidualnymi oraz zespołowymi oraz drużynami sportowymi, a także w prowadzeniu warsztatów o różnej tematyce psychologicznej. Współpracuje z osobami ze świata muzyki oraz biznesu, stosując metody i wiedzę zaczerpnięte z psychologii osiągnięć i motywacji. Psychologia sportu może wesprzeć zawodnika, osobę rozpoczynającą swoją przygodę ze sportem jak również trenera, czy rodzica młodego zawodnika. Umiejętność rozpoznawania i panowania nad emocjami, radzenia sobie ze stresem, koncentracji, komunikacji czy relaksacji przydadzą się nie tylko podczas treningów i turniejów, ale również w życiu codziennym.

Paulina Polok

Terapeuta TSR w trakcie certyfikacji, coach, doradca zawodowy

W gabinecie przyjmuję osoby dorosłe i młodzież od 15 r.ż. Moim pacjentom pomagam w znalezieniu najlepszych rozwiązań w trudnych sytuacjach życiowych, wspieram w leczeniu problemów w zakresie nadmiernego stresu i zamartwiania się oraz osoby w trudnych sytuacjach życiowych. Udzielam wsparcia w znalezieniu siły do wprowadzenia zmian. Jako mama trójki dzieci, która ze zrozumieniem i empatią pomaga w znajdowaniu rozwiązań problemów dnia codziennego, pomagam zbudować lepsze relacje rodzinne i wspieram rodziców w ich budowaniu umiejętności rodzicielskich. Każda osoba niezależnie od jej przekonań, wyznania czy orientacji znajdzie w moim gabinecie bezpieczną przestrzeń. Ukończyłam Magister Collegium Civitas, Absolwentka Szkoły Novo Coaching, dwuletniej podyplomowej Szkoły Trenerskiej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Aktualnie jestem w trakcie certyfikacji na Terapeutę Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I st. w Centrum Kształcenia Kadr Medycznych i Psychoterapii. Jestem też Doradcą Zawodowym - posiadam 15sto letnie doświadczenie w pracy w działach HR w międzynarodowych korporacjach. Jeśli jesteś w momencie zmiany pracy, odczuwasz wypalenie i zastanawiasz się nad swoją dalszą drogą zawodową, możesz liczyć na wsparcie i wiatr w żagle. W pracy z Klientem największą satysfakcję odnajduje w obserwowaniu pozytywnych zmian w życiu Klienta, które towarzyszą podczas realizacji jego celów. Koncentruje się na odnajdowaniu motywacji i mocy do działania, przezwyciężaniu kryzysów, odnajdowaniu przez Klienta spokoju i równowagi w życiu osobistym i zawodowym.

Aleksandra Jabłońska

Psycholog, psychoterapeuta, psycholog dziecięcy, trener technik pamięciowych, zoopsycholog (behawiorysta)

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych (w tym seniorów), dzieci i młodzieży od 13. r. ż. Jest absolwentką kierunku „Psychologia kliniczna” na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Wiedzę naukową rozwija w ramach studiów doktoranckich na wydziale „Artes Liberales” UW. Jest współautorką prac z zakresu problematyki samobójstw w schizofrenii oraz technik pamięciowych dla seniorów. Ukończyła kursy „Wprowadzenie do Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT)” oraz „Podstawy Terapii Tańcem i Ruchem (DMT)”. Obecnie jest w trakcie szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR). Doświadczenie kliniczne zdobywała w II Klinice Psychiatrycznej Szpitala Bródnowskiego oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Posiada doświadczenie w pracy diagnostycznej w centrach psychoterapii dorosłych i młodzieży oraz w pracy terapeutycznej z dziećmi ze spektrum autyzmu. Od wielu lat pracuje jako trener zdolności poznawczych i technik pamięciowych. W swojej pracy bazuje na aktualnych badaniach oraz holistycznym ujęciu zdrowia psychicznego. Specjalizuje się w pracy z osobami doświadczającymi trudności w życiu codziennym, borykającymi się z lękiem, niską samooceną, depresją, nerwicą, schizofrenią. Oferuje również pomoc - zarówno dzieciom, dorosłym, jak i seniorom - chcącym poprawić sprawność funkcji poznawczych, takich jak pamięć i uwaga.

Tomasz Kiluk

Lekarz psychiatra dorosłych

Wizyty online.

Recepty, zwolnienia.

Jestem lekarzem psychiatrą. Bycie psychiatrą to dla mnie coś więcej niż praca – to pasja i powołanie, by jak najlepiej pomóc pacjentom. Dlatego od 17 lat pomagam osobom chorym i cierpiącym na zaburzenia psychiczne, wykorzystując podczas diagnozy i leczenia moje doświadczenie oraz wiedzę, którą systematycznie poszerzam. Wystawiam recepty i zwolnienia lekarskie. Leczone choroby i zaburzenia psychiczne: zaburzenia nastroju, lękowe (nerwicowe), obsesyjno-kompulsywne, psychotyczne, neuropoznawcze, uzależnienia, zaburzenia osobowości, dysocjacyjne, związane ze stresem i traumą, związane z objawami psychosomatycznymi, zaburzenia snu, jedzenia i odżywiania i inne

Wykształcenie

Jestem absolwentem wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku (obecnie Uniwersytetu Medycznego). Zostałem lekarzem w 2004 r.

Uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii i zdałem egzamin specjalizacyjny w 2011 r.Ciągle doskonalę swoją wiedzę z zakresu chorób psychicznych oraz stosowanych leków. Stale śledzę najnowsze doniesienia naukowe dotyczące nowych rozwiązań leczenia chorób i zaburzeń psychicznych.Poszerzam swoje umiejętności terapeutyczne, kształcąc się z zakresu psychoterapii.

Doświadczenie
 • Szpital psychiatryczny w Choroszczy – praca na różnych oddziałach podczas stażu i specjalizacji.
 • Podlaskie Centrum Psychogeriatrii w Białymstoku, gdzie kierowałem oddziałem dziennym i zajmowałem się głównie osobami z zaburzeniami funkcji poznawczych.
 • Poradnia zdrowia psychicznego w PCP w Białymstoku, gdzie pomagałem pacjentom z różnymi zaburzeniami i chorobami psychicznymi.
 • Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego – zajmowałem się opieką nad przewlekle chorymi psychicznie pacjentami w warunkach ich środowiska domowego.
 • Udział w badaniach klinicznych nad nowymi lekami wykorzystywanymi w terapii schorzeń psychiatrycznych.
 • Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego – jako lekarz wyznaczony przez Marszałka do nadzorowania i oceny stosowania przymusu bezpośredniego.
 • Prywatna praktyka psychiatryczna – oferuję pomoc i wsparcie pacjentom z różnymi zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

Magdalena Strus

Psycholog, psycholog dziecięcy, pedagog

Psycholog, psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, pedagog. Prowadzi terapię osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Jest absolwentką SWPS Uniwersytetu Humanistospołecznego o specjalności Psychologia kliniczna oraz studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne oraz Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzonych przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Siedlcach. Ukończyła szkolenia poszerzające wiedzę i kompetencje m. in.:

 • Terapia złości i agresji dzieci i młodzieży;
 • Trening umiejętności społecznych;
 • Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży;
 • Terapia schematów;
 • Pacjent doświadczający kryzysu utraty i żałoby – interwencja kryzysowa w praktyce;
 • Zachowania autoagresywne dzieci i młodzieży;
 • Jak oswoić lęk dziecka;
 • Techniki terapeutyczne w pracy nad złością dzieci;
 • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5;

 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach - I stopień.

Doświadczanie kliniczne zdobywała na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Bródnowskim, w DPS oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej LOGO w Warszawie.

Zawodowo specjalizuje się w terapii osób borykających się z zaburzeniami lękowymi, emocjonalnymi, depresją, kryzysem egzystencjalnym, żałobą, rozwodem, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami odżywiania, niskim poczuciem własnej wartości, trudnościami w bliskich relacjach.

Pracuje głównie w podejściu poznawczo-behawioralnym. Podczas terapii pacjent ma szansę odkryć, jakie schematy negatywnie wpływają na jakość jego życia, uczy się nowych, konstruktywnych sposobów myślenia.

Karolina Kwiecińska

Psycholog, psychoterapeuta, psychotraumatolog, psychoterapeuta traumy metodą EMDR

Jestem psychologiem, psychotraumatologiem i psychoterapeutą.

Prowadzę poradnictwo i psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży (od 16 r.ż.).
Dbam o to, aby gabinet terapeutyczny był bezpieczną przestrzenią, w której mój klient może czuć się podmiotowo. Pomagam osobom doświadczającym róznego rodzaju trudności psychicznych i życiowych, takich jak: zaburzenia nastroju, lęk, zaburzenia osobowości, obniżone poczucie własnej wartości, trudności w bliskich relacjach, przewlekły stres, kryzys psychiczny, uwikłanie w przemoc, schizofrenia, trudności związane z niepełnosprawnością lub spektrum autyzmu.

Absolwentka studiów o specjalności "Psychologia Kliniczna" na Warszawskim Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Aktualnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego. Pracuje głównie w podejściu psychodynamicznym. W zależności od potrzeb i preferencji klientów korzysta również z dorobku innych nurtów i oddziaływań. Pracuję stacjonarnie oraz On-line.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m. in. w Centrum Psychoterapii na Dolnej, w Grupie Medycznej Vertimed+, w Fundacji Silentio, w Warszawskim domu pod Fontanną oraz w Pogotowiu Niebieska Linia.

Katarzyna Sznajder

Psychoterapeuta, coach, trener, pedagog

Prowadzi coaching i terapię indywidualną dorosłych i młodzieży od 16. roku życia. Pracuje online i stacjonarnie na terenie Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot). Pedagog, filolog romanista, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i podyplomowych studiów Zarządzania Gospodarką Europejską w SGH, Akredytowany Coach ACC ICF, Certyfikowany konsultant diagnozy kompetencji metodą DISC D3 i SI. Trener biznesu z 10 letnim doświadczeniem korporacyjnym jako trener, menedżer, doradca zawodowy i asesor. Od ponad 20 lat współpracuje z ludźmi w korporacjach na salach szkoleniowych i podczas sesji indywidualnych wspierając ich w rozwoju kompetencji i znajdowaniu najlepszych rozwiązań, które motywują do działania, wyzwalają potencjał i budują poczucie sprawczości. Prowadząc sesje terapeutyczne i rozwojowe czerpie z nurtu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Terapii Poznawczo – Behawioralnej, Coachingu i Psychoedukacji. Prywatnie mama dwóch nastolatków. Niezmiennie i mocno wierzy, że w każdym człowieku drzemią wszelkie zasoby potrzebne do radzenia sobie z trudnościami i bycia szczęśliwym, dlatego z pełnym zaangażowaniem wspiera swoich klientów w odnajdywaniu drogi do siebie, spokoju i spełnienia. Motto, którym od lat kieruje się w życiu odziedziczyła po swoim dziadku – pedagogu, wieloletnim nauczycielu i dyrektorze szkoły Marianie Kowalskim (1918-1983) „NIE MA NIC PIĘKNIEJSZEGO I CENNIEJSZEGO NIŻ PRZYGOTOWANIE CZŁOWIEKA DO BORYKANIA SIĘ Z ŻYCIEM”

Français / French

mène le coaching et la thérapie pour adultes et adolescents à partir de 16 ans, travaille Online et stationairement à la Poméranie. Pédagogue diplômée  à  l'Université Pédagogique de Cracovie, Master de Management Économique Européen diplômée à SGH de Varsovie, Coach certifiée ACC ICF, Consultante certifiée d’analyse des compétences DISC D3 et SI (Site Insighte – DISC) Formatrice Business avec 10 ans d’expérience en entreprise en tant que coach, manageur et conseiller en gestion de carrière. Depuis plus de 20 ans elle aide les gens à développer leurs compétences et trouver les meilleures solutions aux difficultés liées à leur vie professionnelle et privée. En tant que coach et thérapeute elle accompagne toute personne qui désire retrouver sa capacité d’agir, d'aller mieux et se ressentir plus en harmonie avec soi. Dans son travail elle se sert des éléments de : TOS (Thérapie Orientée Solutions), TCC (Thérapie Cognitivo-Comportementale), Coaching et Psychoéducation. Maman des deux adolescents. Elle croit fort et incessamment que dans chaque être demeure toute ressource nécessaire pour faire face à la vie et la rendre heureuse. Sa devise de vie depuis des années reste toujours actuelle, elle l’a héritée de son grand-père – pédagogue, enseignant, et directeur d'école Marian Kowalski (1918-1983) « IL N’Y A RIEN DE PLUS BEAU NI DE PLUS PRÉCIEUX QUE D’AIDER LES AUTRES À SE BATTRE AVEC LA VIE »

Obszar działania - Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) oraz on-line

Aleksandra Łaska

Psycholog, seksuolog, terapeuta TSR, psychoteraputa par.

Zajmuję się konsultacjami psychologicznymi oraz wspieraniem rozwoju osób dorosłych oraz od 15 roku życia. Pracuję z Klientami i Klientkami indywidualnie, prowadząc psychoedukację i poradnictwo dotyczące między innymi komunikacji, relacji i związków, kwestii tożsamościowych oraz seksualności. W gabinecie jest bezpieczna przestrzeń dla ludzkiej różnorodności, moim zajęciem nie jest oceniać, ale wspierać i pomagać w takim stopniu, w jakim osoba zgłaszająca się ma gotowość. W swoim podejściu kieruję się postawą akceptacji i otwartości na różnorodność ludzkiego doświadczenia i postrzegania. W trakcie sesji koncentruję się na zasobach oraz wyrażanych potrzebach klientki/klienta. Dużą uwagę poświęcam kwestii wspierania sprawczości. Moją wiedzą chciałabym wspierać również osoby z grupy GDRD między innymi identyfikujące się jako niemonogamiczne, należące do społeczności LGBTQA+ oraz praktykujące BDSM. Poza praktyką gabinetową zajmuję się również organizowaniem warsztatów z edukacji seksualnej dla dorosłych

Jęz. angielski / English

My practice is focused on support for people over age and above 15 tears old. During one on one session, I provide psychoeducation and counselling. Main expertise embraces for example topics of communication, relationships, identity and sexuality. In my approach, I concentrate on an attitude of acceptance and openness to diversity clients experience and outlooks. During a session, I focus on one’s resources and needs. An important part of my work is supporting clients self-agency. My knowledge allows me to support LGBTQA+, non-monogamous and kinky clients. Regardless of your identity(ies), you are welcome. Despite private practice, I organise sex educational workshops for adults.

Jakub Patryk Feldman

Psycholog sportu

Nazywam się Jakub Feldman i jestem absolwentem Studiów Magisterskich z Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych z Psychologii Sportu w Nurcie Pozytywnym SWPS.

Specjalizuję się w Psychologii Sportu, a doświadczenie w zawodzie zdobywałem w warszawskich klubach koszykarskich.

Współpracuję z młodzieżą (młodziki, juniorzy) i dorosłymi (seniorzy), w sporcie amatorskim i profesjonalnym.

Drogi Sportowcu, pomogę Ci:

 • zaplanować Twój cel i przygotować plan jego realizacji
 • rozwinąć umiejętności psychologiczne takie jak kontrola emocji, regulacja stresu, budowanie pewności siebie, pozytywna komunikacja w procesie treningu mentalnego
 • zadbać o Twoje nerwy w sytuacjach przedstartowych, ucząc technik relaksacyjnych

Drogi Rodzicu, zapraszam i Ciebie. Pomogę Ci zrozumieć z jakimi problemami mierzy się młody zawodnik i jak możesz mu pomóc.

"Wybitny sportowiec nie tylko trenuje ciało, ale i umysł". Dołącz do zawodników, którzy prócz przygotowania fizycznego, pracują nad swoim "mentalem" i poczuj pełnię swojego sportowego potencjału!

Jęz. angielski / English

My name is Jakub Feldman and I am a graduate of MA studies in Psychology at the University of Warsaw and postgraduate studies in Sport Psychology in the Positive Mainstream of SWPS.

I specialize in Sports Psychology, and I have gained professional experience in basketball clubs in Warsaw. I work with young people (youngsters, juniors) and adults (seniors) in amateur and professional sports.

Dear Athlete, I will help you in:
 • plan your goal and prepare a plan for its implementation
 • develop psychological skills such as emotional control, stress regulation, self-confidence building, positive communication, mental training process
 • take care of your nerves in pre-take-off situations, teaching relaxation techniques

Dear Parent, I am inviting you as well. I will help you understand what problems a young player has to face and how you can help him.

"An outstanding athlete not only trains the body, but also the mind." Join the players who, apart from physical preparation, work on their "mental" and feel the fullness of their sports potential!

Aneta Zimnoch

Psycholog, psycholog dziecięcy

Prowadzi terapię psychologiczną dla dzieci od 3 roku życia i młodzieży. Zajmuje się psychoedukacją rodziców oraz prowadzi dla nich konsultacje. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku psychologia. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako terapeutka prowadząc zajęcia dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnością intelektualną i zespołem hiperkinetycznym w prywatnych placówkach oraz podczas turnusów terapeutycznych. Odbyła roczny staż w Ambulatoryjnym Ośrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym Fundacji Synapsis pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zdobyła certyfikaty Profilaktyka i Terapeuty Uzależnień Behawioralnych oraz Promotora Zdrowia Psychicznego i Profilaktyka Uzależnień. Obecnie pracuje jako psycholog na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży.

 
 

Julia Kowalska

Psycholog, psychoterapeuta, psychotraumatolog

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży od 16. roku życia. Jest absolwentką psychologicznych studiów magisterskich ze specjalnością psychologii klinicznej i zdrowia oraz studiów podyplomowych z Psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS . Doświadczenie kliniczne zdobywała w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie na oddziale psychiatrii dziecięcej, w Telefonie Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym, Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Stanie Kryzysu Psychicznego oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie. W praktyce zawodowej specjalizuje się w poradnictwie psychologicznym, psychoterapii osób dorosłych doświadczających zaburzeń potraumatycznych i kryzysów emocjonalnych. Pracuje z klientami cierpiącymi z powodu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, problemów w bliskich relacjach oraz osobami doświadczającymi przemocy. Jej zawodowe zainteresowania są ściśle związane z psychologią traumy, PTSD, lęku, depresji oraz zaburzeń osobowości – ze szczególnym uwzględnieniem dysocjacyjnego zaburzenia osobowości.

 
 

Godziny otwarcia

Pon. - Pt.: 07:00 - 22:00
Sobota: 07:00 - 22:00
Niedziela: 07:00 - 22:00 

Masz pytania?

Zadzwoń: 22 350 77 77

Aktualności

GÓRA