Psychiatra dziecięcy online

/ / Aktualności, Czytelnia

Czy możliwe jest poprawne zdiagnozowanie dziecka drogą telewizyty (online)? Czy psychiatrzy przyjmują dzieci online? Od którego roku życia można dziecko zdiagnozować online?

Lekarz psychiatra dziecięcy jest w stanie prawidłowo zdiagnozować dziecko w każdym wieku i dotyczy to także diagnozy w wersji online (w kontakcie zdalnym, np. przez komunikator internetowy pracujący w opcji audio i wideo).

Dzieci szybko dojrzewają poznawczo i są w stanie odpowiadać na pytania lekarza psychiatry dziecięcego już od 8. roku życia, przy czym wywiad z samym dzieckiem nie zawsze jest lekarzowi niezbędny.

W przypadku dzieci najmłodszych – 2-7 lat – diagnoza w głównej mierze opiera się o wywiad z rodzicami, opinie zebrane od opiekunów, psychologa, przedszkola czy szkoły.

W odniesieniu do dzieci w wieku 8-13 lat diagnoza opiera się w głównej mierze na obserwacjach poczynionych przez opiekunów (rodziców, nauczycieli) i wywiadu z samym dzieckiem, które – w zależności od osobowości, nastawienia do badania czy też występujących zaburzeń – odpowiada mniej lub bardziej wyczerpująco na pytania lekarza.

Od około 14. roku życia nastolatek (bez trudności w komunikacji werbalnej) może już niemal samodzielnie odbyć diagnostyczną wizytę wyłącznie po krótkiej wstępnej konsultacji lekarza z rodzicami.

Dziecko w każdym wieku zostanie prawidłowo zdiagnozowane psychiatrycznie czy psychologicznie na podstawie: a) wywiadu z opiekunami oraz b) obserwacji dziecka, a te kryteria spełnia także rozmowa online. Nawet w sytuacji, gdy dziecko nie komunikuje się sprawnie werbalnie, do postawienia właściwej diagnozy lekarzowi psychiatrze dziecięcemu wystarczy sama obecność dziecka w zasięgu kamery podczas badania i obserwacja jego zachowania.

Jak przygotować dziecko do wizyty online z psychiatrą dziecięcym?

Spotkanie z psychologiem dziecięcym online.

Przede wszystkim należy poinformować dziecko, że to mama lub tata (a nie dziecko) będą rozmawiać z lekarzem, żeby mały pacjent nie stresował się niepotrzebnie koniecznością odpowiadania na pytania lekarza. Następnie przygotować wszelkie uprzednio zgromadzone opinie, diagnozy, orzeczenia lekarskie i psychologiczne, w tym dotyczące chorób innych niż z zakresu zdrowia psychicznego (w szczególności endokrynologicznych).

Dokumenty takie dobrze jest zgromadzić w formie elektronicznej, żeby podczas badania być w stanie szybko je przesłać na e-mail podany przez lekarza lub przesłać je wcześniej na adres rejestracji poradni, np. rejestracja@psycholodzy24.pl.

Warto dysponować nagraniami dźwiękowymi czy wideo z udziałem dziecka, które można zaprezentować lekarzowi podczas badania lub też przesłać uprzednio do rejestracji. Każdy taki materiał wzbogaca wiedzę lekarza o faktyczne zachowanie dziecka, które może wesprzeć właściwą ocenę dziecka pod kątem medycznym. Taki materiał zdejmuje także z rodziców stres związany z niechęcią dziecka do odpowiadania na pytania lekarza. Odpowiedzi w większości mogą znaleźć się w nagraniach i nie zawsze muszą być udzielone werbalnie (wystarczy sama obserwacja zachowania).

Jakie nagrania warto dostarczyć? Przede wszystkich zachowania dziecka w sytuacjach trudnych, o których chcą Państwo przede wszystkim porozmawiać z lekarzem, ale także dziecko w sytuacji normalnych czynności – jedzenia, usypiania, odrabiania lekcji, zabawy z rówieśnikami czy w pojedynkę.

Ile czasu trwa wizyta u psychiatry dziecięcego online w Psycholodzy24?

Podobnie jak wizyta osoby dorosłej – pierwsza diagnostyczna konsultacja trwa do 60 minut, przy czym w przypadku dzieci zaczyna się zwykle rozmową z rodzicami. W zależności od występujących trudności dziecka niektórzy lekarze preferują oparcie pierwszej diagnostycznej wizyty wyłącznie o wywiad z rodzicami bez obecności dziecka. Lekarz może wtedy także przejrzeć dostępną dokumentację i ewentualnie dostępne nagrania. Wizyta taka może także zostać podzielona na etapy – wywiad z rodzicami bez dziecka i drugi etap już w obecności dziecka, podczas którego jest przeprowadzana obserwacja lekarska.

Jeśli diagnoza wymaga spotkania z dzieckiem, lekarz może w takiej sytuacji zaplanować kolejną wizytę diagnostyczną (60-minutową), jednak z reguły kolejne kontrolne wizyty trwają do 30 minut.

Jakie procedury może zastosować lekarz psychiatra online?

Lekarz psychiatra dziecięcy może wystawiać m.in. zwolnienia lekarskie, zaświadczenia, wypisywać recepty na leki (leczenie farmakologiczne) i/lub skierować dziecko do psychologa dziecięcego, na psychoterapię prowadzoną w trybie ambulatoryjnym lub do szpitala na oddział psychiatryczny dzienny lub całodobowy.

W sytuacji dłuższej nieobecności w szkole spowodowanej stanem psychicznym dziecka (np. depresja lub zaburzenia lękowe) lekarz psychiatra dziecięcy jest jedynym lekarzem, który może wystawić zwolnienie lekarskie ze wsteczną datą. Takie zaświadczenie jest często warunkiem stawianym przez szkołę czy uczelnię, żeby dziecko nie straciło całego roku nauki w związku z przedłużającą się nieobecnością związaną z zaburzeniem psychicznym.

W przypadku, gdy stwierdzi, że trudności zgłaszane lub obserwowane przez opiekunów u dziecka mają źródło w sytuacji rodzinnej (systemowej), lekarz psychiatra dziecięcy oprócz psychoterapii u psychologa dziecięcego może zalecić psychoterapię całej rodziny (terapię rodzinną).

Psychiatra dziecięcy online

Nie zostań z tym bez wsparcia. Profesjonalna pomoc eksperta to dla Ciebie duża szansa.