Nasz zespół

Irena Jaczewska

Psycholog, Psycholog dzieci i młodzieży,
Psychoterapeuta, Psychoterapeuta par i rodzin, Specjalista mentoringu

Dowiedz się więcej o mnie:

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży i dzieci od 12 r.ż. oraz terapię par i terapię rodzinną. Psychoterapeuta ericksonowski (w trakcie certyfikacji) i psycholog o specjalności klinicznej dzieci i dorosłych. Posiada certyfikat terapeuty neurofeedback (biofeedback) oraz Psychoterapeuty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Zanim została psychologiem w 1995 roku ukończyła magisterskie studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Zgodnie ze swoim pierwszym wykształceniem od ponad 20 lat prowadzi firmy i zarządza personelem, menedżerami i innymi zasobami. Jest także właścicielką i dyrektorką merytoryczną poradni zdrowia psychicznego. Psycholog z zamiłowania i pasji. Wspiera terapeutycznie zarówno studentów, młodych małżonków, jak i menedżerów średniego i wyższego szczebla. Z klientami pracuje głównie w nurcie ericksonowskim, czyli systemowo i przede wszystkim strategicznie – dostosowując narzędzia i techniki do zgłaszanych trudności. Gdy tylko to możliwe – stosuje terapię krótkoterminową skoncentrowaną na rozwiązaniach.

W pracy z klientem często sięga po elementy terapii poznawczo-behawioralnej trzeciej fali i do skutecznych technik zaczerpniętych z innych szkół o udowodnionej naukowo skuteczności.

Prowadzi terapię osób borykających się z zaburzeniami osobowości, afektywnymi, z zespołem ADHD i ADD, uzależnionych behawioralnie i od substancji psychoaktywnych.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu interwencji kryzysowych oraz w pracy z klientami sądów oraz z klientami pozostającymi w relacjach przemocowych.

Pracuje zarówno z osobami doznającymi, jak i stosującymi przemoc: fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną i in. Wspiera klientów zmagających się z dysforią płciową i/lub planujących korektę płci biologicznej. Współpracowała z Fundacją „Centrum Praw Kobiet” oraz Stowarzyszeniem na rzecz Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”. Doświadczenie kliniczne zdobywała ponadto na Oddziale Leczenia Nerwic w Specjalistycznym Szpitalu MSWiA, gdzie prowadziła zajęcia dla pracowników Policji i innych służb mundurowych.

Joanna Łacisz

Lekarz psychiatra dorosłych i młodzieży 16+
| polski, angielski

Dowiedz się więcej o mnie:

Specjalista psychiatrii, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zawodu uczyłam się początkowo w szpitalu im. J. Babińskiego w Łodzi, następnie od końca 2014r. pracowałam jako lekarz rezydent w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od ponad czterech lat zdobywam także doświadczenie pracując w oddziałach psychiatrycznych szpitala wojewódzkiego w Zgierzu. Od kilku lat staram się pomagać pacjentom w ramach wizyt ambulatoryjnych. W swojej pracy spotykam się z szerokim spektrum zaburzeń i chorób psychicznych m. in. zaburzeniami lękowymi, depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, zaburzeniami osobowości, schizofrenią i innymi zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami psychicznymi w przebiegu chorób somatycznych, otępieniami, zaburzeniami odżywiania, snu, uzależnieniami. Posiadam także doświadczenie w zakresie szkolenia studentów wydziału lekarskiego (polsko- jak i anglojęzycznych).

Specjalizuje się w:

 • Zaburzenia lękowe,
 • Depresja,
 • Choroba afektywna dwubiegunowa,
 • Zaburzenia osobowości,
 • Zaburzenia snu,
 • Zaburzenia odżywiania,
 • Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne,
 • Zaburzenia psychiczne w przebiegu chorób somatycznych,
 • Otępienia,
 • Zaburzenia zachowania w przebiegu niepełnosprawności intelektualnych.

Agnieszka Duleba-Rossa

Pedagog, Terapeuta TSR dorosłych, dzieci i młodzieży, Diagnosta, Trener TUS, Specjalista Mentoringu.

Dowiedz się więcej o mnie:

Prowadzi coaching, mentoring, doradztwo zawodowe i terapię indywidualną dorosłych oraz dzieci od 6 roku życia. Pracuje online i stacjonarnie na terenie Warszawy. Pedagog, andragog i ekspert kierowania potencjałem ludzkim. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacji Andragogika i Kształcenie Ustawiczne.

Terapeuta TSR, certyfikowany konsultant diagnozy indywidualnego stylu funkcjonowania metodami Success Insights i Extendid DISC, stanowiącymi bazę do poszukiwania i tworzenia rozwiązań w zakresie rozwoju indywidualnego, jak również kształtowania efektywnych i satysfakcjonujących relacji interpersonalnych. Trener umiejętności społecznych, komunikacji i współpracy oraz umiejętności przywódczych, z ponad 15 letnim doświadczeniem biznesowym jako menedżer, trener, mentor, facylitator, doradca zawodowy i asesor. 

Od blisko 20 lat współpracuje z ludźmi w organizacjach, prowadzi warsztaty grupowe oraz sesje indywidualne, wspierając rozwój kompetencji, poprzez autorefleksję uczestników oraz postępowanie zgodnie ze swoimi wartościami, naturalnymi predyspozycjami i potrzebami. Prowadząc sesje terapeutyczne i rozwojowe czerpie z nurtu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Coachingu i Psychoedukacji. Dając wsparcie, tworzy z klientem swoistą relację, która oparta jest na głębokim zrozumieniu, tolerancji i akceptacji. Klient opowiadający o swoich przeżyciach, emocjach czy problemach – jest usłyszany, a jego wewnętrzny świat – uznany, uszanowany oraz odzwierciedlony w postaci nazywania emocji, które odczuwa i wartości, które są dla niego ważne.

Prywatnie mama dwójki dorosłych już dzieci. Wierzy w to, że rozwój i zmiana jest zawsze możliwa, a w budowaniu osobistej siły pomagają atuty, które każdy posiada. Rozwiązywanie problemów i wprowadzanie zmian to proces, któremu towarzyszy z empatią, tworząc atmosferę współpracy i zaufania, sprzyjającą odkrywaniu siebie – zyskiwaniu świadomości kim jestem oraz w jaki sposób chcę funkcjonować w relacjach prywatnych oraz zawodowych. W swojej pracy zawsze kieruje się słowami Marii Grzegorzewskiej: „We wszystkich dziedzinach życia decydującą rolę odgrywa człowiek, dlatego troska o wartość człowieka jest najważniejszym zagadnieniem”. 

Małgorzata Szpyrka

Psycholog dzieci i dorosłych,
Terapeuta TSR, Coach. 

Dowiedz się więcej o mnie:

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia. Ukończyła stopień zaawansowany kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Posiada doświadczenie kliniczne w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Na co dzień zajmuje się konsultacjami psychologicznymi oraz prowadzi terapię w nurcie TSR pracując z dorosłymi, młodzieżą, parami i rodzinami.  Specjalizuje się w pomocy osobom doświadczającym zaburzeń lękowych, nerwicy, stanów depresyjnych, fobii szkolnych i społecznych, trudnościami w życiu osobistym i zawodowym oraz osobom z ADHD. 

Posiada uprawnienia do prowadzenia badań i wydawania orzeczeń dla osób ubiegających się o posiadanie broni. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i sympozjach.

Joanna Olszewska

Psycholog, Psycholog dziecięcy, Terapeuta TSR

Dowiedz się więcej o mnie:

Prowadzi terapię psychologiczną dzieci i młodzieży oraz terapię rodzinną. Psycholog o specjalności klinicznej. Pracuje w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu. Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku społeczna psychologia kliniczna. Absolwentka studiów podyplomowych Przygotowanie Pedagogiczne, Poradnictwo i Pomoc psychologiczo-pedagogogiczna oraz Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Posiada wiedzę i kompetencje w zakresie:

 • Treningu zastępowania złości i agresji u dzieci i młodzieży;
 • Treningu umiejętności społecznych;
 • Wspierania rozwoju dziecka z autyzmem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • Diagnozy psychologicznej sytuacji rodzinnej pacjenta/ucznia w oparciu o teorię systemowej terapii rodzin;
 • Rozwijania umiejętności współpracy i empatii;

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzicami. Udziela konsultacji dla rodziców dzieci z trudnościami w zakresie funkcjonowania społecznego. Zajmuję się psychoedukacją rodziców oraz prowadzi dla nich konsultację, oraz treningi wychowawcze. W pracy z dziećmi dąży do stworzenia przyjaznej atmosfery oraz bezpiecznej przestrzeni, w której dziecko może opowiedzieć o przeżywanych trudnościach. Podczas rozmów z rodzicami zapewnia wsparcie, zrozumienie oraz dostosowaną do problemu pomoc.

Aneta Zimnoch

Psycholog, Psycholog dziecięcy, Terapeuta TSR

Dowiedz się więcej o mnie:

Prowadzi terapię psychologiczną dla dzieci od 3 roku życia i młodzieży. Zajmuje się psychoedukacją rodziców oraz prowadzi dla nich konsultacje. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku psychologia. Obecnie jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym dla dzieci i młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako terapeutka prowadząc zajęcia dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnością intelektualną i zespołem hiperkinetycznym w prywatnych placówkach oraz podczas turnusów terapeutycznych. Jako psycholog pracowała na oddziale dziennym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Odbyła roczny staż w Ambulatoryjnym Ośrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym Fundacji Synapsis pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zdobyła certyfikaty Profilaktyka i Terapeuty Uzależnień Behawioralnych oraz Promotora Zdrowia Psychicznego i Profilaktyka Uzależnień.

Ma uprawnienia i doświadczenie w diagnozach zaburzeń ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem protokołu obserwacji ADOS-2 oraz badań intelektu przy pomocy Skali Inteligencji Stanford-Binet 5. Obecnie pracuje w Poradni Psychologicznej w ramach I poziomu referencyjnego, w którym prowadzi diagnozy psychologiczne pacjentów oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego gdzie prowadzi terapię dla dzieci i młodzieży. 

Martyna Halicka

Psycholog, Terapeuta TSR, Psychodietetyk
| polski, ukraiński

Dowiedz się więcej o mnie:

Nazywam się Martyna Halicka. Jestem absolwentką studiów magisterskich z psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz studiów podyplomowych z psychodietetyki. Terapeutką TSR – krótkoterminowej terapii o udowodnionej naukowo skuteczności. Posiadam Certyfikat Edukatora Rodzicielskiego Pozytywnej Dyscypliny. Pierwsze doświadczenie zdobywałam w Niebieskiej Linii pomagając ofiarom przemocy domowej. Obecnie pracuje jako psycholog w żłobku. Współtworzę i realizuję projekt Pozytywna Komunikacja w szpitalach dziecięcych, który ma na celu poprawę relacji pracowników ochrony zdrowia z małymi pacjentami. Pomagam osobom w kryzysie, towarzyszę w zmianie min. nawyków żywieniowych, psychoedukję rodziców. Pracuję metodą dialogu motywującego.

Мене звати Мартина Халіцька. Я закінчила магістратуру з психології у Варшавському Університеті гуманітарних і соціальних наук СВПС та аспірантуру з психодієтології. Терапевт ТСР – короткочасна терапія з науково доведеною ефективністю. Володію сертифікатом для батьків з виховання позитивною дисципліною. Свій перший досвід я здобула в «Блакитній лінії» допомогаючи жертвам домашнього насильства. Зараз працюю психологом у дитячому садку. Беру участь у створенні та реалізації проекту Позитивне спілкування в дитячих лікарнях, який спрямований на покращення взаємин медпрацівників з маленькими пацієнтами. Допомагаю людям у важких життєвих ситуаціях, супроводжую їх у зміні харчових звичок, займаюсь психоосвітою батьків. Працюю методом мотиваційного діалогу.

Aleksandra Jabłońska

Psycholog, Psycholog młodzieży, Terapeutka TSR,
Trenerka efektywnej nauki

Dowiedz się więcej o mnie:


Psycholożka, terapeutka terapii skoncentrowanej na rowiązaniu, trenerka efektywnej nauki I technik pamięciowych. Pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 14. r. ż. Jest absolwentką kierunku „Psychologia kliniczna” na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Wiedzę naukową rozwija w ramach studiów doktoranckich na wydziale „Artes Liberales” UW. Jest współautorką prac z zakresu problematyki samobójstw w schizofrenii oraz technik pamięciowych dla seniorów. Współautorka innowacji społecznej “Ptasi terapeuci”.  Ukończyła szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR), obecnie rozpoczęła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie integracyjnym.  Ukończyła liczne kursy w tym „Wprowadzenie do Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT)” oraz „Podstawy Terapii Tańcem i Ruchem (DMT)”. Doświadczenie kliniczne zdobywała w II Klinice Psychiatrycznej Szpitala Bródnowskiego oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Posiada doświadczenie w pracy diagnostycznej w centrach psychoterapii dorosłych i młodzieży oraz w pracy terapeutycznej z dziećmi ze spektrum autyzmu. Od wielu lat pracuje jako trener zdolności poznawczych i technik pamięciowych. W swojej pracy bazuje na aktualnych badaniach naukowych oraz holistycznym ujęciu zdrowia psychicznego.

Julia Kowalska

Psycholog, Psychoterapeuta, Psychotraumatolog, Terapeuta EMDR, Terapeuta TSR | polski

Dowiedz się więcej o mnie:

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży od 16. roku życia. Jest absolwentką psychologicznych studiów magisterskich ze specjalnością psychologii klinicznej i zdrowia oraz studiów podyplomowych z Psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS . Doświadczenie kliniczne zdobywała w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie na oddziale psychiatrii dziecięcej, w Telefonie Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym, Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Stanie Kryzysu Psychicznego oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie. W praktyce zawodowej specjalizuje się w poradnictwie psychologicznym, psychoterapii osób dorosłych doświadczających zaburzeń potraumatycznych i kryzysów emocjonalnych. Pracuje z klientami cierpiącymi z powodu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, problemów w bliskich relacjach oraz osobami doświadczającymi przemocy. Jej zawodowe zainteresowania są ściśle związane z psychologią traumy, PTSD, lęku, depresji oraz zaburzeń osobowości – ze szczególnym uwzględnieniem dysocjacyjnego zaburzenia osobowości.

Pola Polok

Terapeuta TSR, Coach, Doradca zawodowy
| polski, angielski

Dowiedz się więcej o mnie:

Certyfikowany Terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Kształcenia Kadr Medycznych i Psychoterapii. Absolwentka rocznej Szkoły Novo Coaching, dwuletniej podyplomowej Szkoły Trenerskiej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Prowadzi terapię indywidualną oraz par z zakresu pomocy w szukaniu najlepszych rozwiązań w trudnych sytuacjach życiowych. Mama trójki dzieci, która ze zrozumieniem i empatią pomaga w znajdowaniu rozwiązań problemów dnia codziennego. Pomaga zbudować lepsze relacje rodzinne, partnerskie a także wspiera rodziców w ich budowaniu umiejętności rodzicielskich. W Gabinecie przyjmuje osoby dorosłe oraz młodzież od 15 roku życia. Jest Doradcą Zawodowym – posiada 15sto letnie doświadczenie w pracy w działach HR w międzynarodowych korporacjach. Wspiera mentoringowo menadżerów korporacji, pracując z nimi nad polepszeniem efektywności, komunikacji w zespole, zwiększenia wyników, a także prowadzi coaching dla pracowników. Jeśli jesteś w momencie zmiany pracy, odczuwasz wypalenie i zastanawiasz się nad swoją dalszą drogą zawodową, możesz liczyć na wsparcie i wiatr w żagle. W pracy z Klientami największą satysfakcję odnajduje w obserwowaniu pozytywnych zmian w życiu Klienta, które towarzyszą podczas realizacji jego celów. Koncentruje się na odnajdowaniu motywacji i mocy do działania, przezwyciężaniu kryzysów, odnajdowaniu przez Klienta spokoju i równowagi w życiu osobistym i zawodowym. Każda osoba niezależnie od jej przekonań, wyznania czy orientacji znajdzie w moim gabinecie bezpieczną przestrzeń. Zapraszam serdecznie.

Karolina Maniewska

Terapeuta TSR, Psychodietetyk,
Terapeuta TSR dorosłych i młodzieży

Dowiedz się więcej o mnie:
 • Pomagam klientom przejść przez zmianę, w tym zmianę nawyków żywieniowych, rozbudzając w nich motywację wewnętrzną
 • Pracuję nad zajadaniem emocji, podjadaniem, zaburzeniami odżywiania oraz innymi niesłużącymi zdrowiu schematami
 • Wspieram w akceptacji własnego ciała, obrazu samego siebie, pozbyciu się kompleksów
 • Wzmacniam poczucie własnej wartości klienta, wydobywając jego potencjał i zasoby
 • Uczę radzić sobie z trudnymi emocjami, z szacunkiem do siebie, swojego ciała i innych ludzi
 • Klientom z obniżonym nastrojem lub depresją zalecam dietę usprawniającą działanie mózgu, układu nerwowego i wychwyt serotoniny, jako szczególnie skuteczną, uzupełniającą formę terapii
 • W razie potrzeby prowadzę dietoterapię człowieka zdrowego i chorego. Moją specjalizacją są alergie i nietolerancje pokarmowe oraz zaburzenia lipidowe

W pracy z klientem stosuję terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach, terapię akceptacji i zaangażowania, dialog motywujący, mindfulness, czy trening wspierających myśli. Wszystko co mówię poparte jest solidną wiedzą żywieniową opartą na dowodach naukowych (Evidence Based Medicine). Mając wykształcenie dietetyczne wykorzystuję w pracy z klientem wiedzę na temat wpływu jedzenia na nasz nastrój, funkcjonowanie mózgu i kondycję psychiczną. Praca jest moją pasją, a jak wiadomo, z pasji rodzi się jakość.

Klienci cenią mnie za komunikatywność, życzliwość, empatię, zaangażowanie i umiejętność aktywnego słuchania, a także za skuteczność ich terapii. Czują, że odnoszę się do nich z szacunkiem i akceptacją, dzięki czemu są otwarci i darzą mnie zaufaniem. Wychodzą z gabinetu uśmiechnięci, zmotywowani i wzmocnieni, co i mnie uskrzydla oraz powoduje, że z przyjemnością nabywam nowych kompetencji dopasowanych na bieżąco do ich potrzeb. Mam dobrą pamięć do twarzy i historii moich podopiecznych.

Z wykształcenia jestem mgr inż. Technologii Żywności studiów dziennych na SGGW, podyplomowych na kierunku Psychodietetyka na SWPS, Poradnictwo Żywieniowe i Dietetyczne na SGGW oraz certyfikowanym Terapeutą TSR w Centrum Kształcenia Kadr Medycznych i Psychoterapii.

Prywatnie jestem mamą dwóch energicznych chłopców, zwolenniczką rodzicielstwa bliskości, praktyki uważności i medytacji, jak również rozładowywania silnych emocji aktywnością fizyczną. Sama regularnie biegam, a każdy urlop najchętniej spędzałabym na tatrzańskich szlakach.

Aneta Kosoń

Psycholog, Psychoterapeuta, Psychoterapeuta par i rodzin, Specjalista zaburzeń odżywiania, Dietetyk kliniczny

Dowiedz się więcej o mnie:

Psycholog-absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu SWPS, Wydziału Psychologii w Warszawie, specjalność: Psychologia kliniczna i zdrowia.

Psychoterapeuta par i rodzin, specjalista zaburzeń odżywiania, dietetyk. Nauczyciel akademicki.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, psychoterapię par i rodzin, psychoterapię zaburzeń odżywiania młodzieży, dorosłych i rodzin. Pracuje w nurcie integracyjnym łącząc w całość najważniejsze elementy różnych technik dopasowanych do aktualnych potrzeb pacjenta oraz etapu procesu psychoterapii. Swoją wiedzę opiera na badaniach naukowych oraz pracy klinicznej. Swoje doświadczenie zdobywała uczestnicząc w stażach psychologicznych w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, realizując zajęcia w pełnej ofercie terapeutycznej. Koordynator oferty edukacyjnej w Europejskim Centrum Edukacji i Badań nad Mózgiem w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej.

Terapeuta TSR Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach to terapia skoncentrowana na osiągnięciu określonego celu. To podejście, w którym Terapeuta pomaga wydobyć zasoby i potencjał pacjenta. Celem jest wzmacnianie wiary pacjenta we własne możliwości i trwałe efekty zmiany w możliwie najkrótszym czasie.

Dietetyk-absolwentka studiów I i II stopnia Instytutu Nauk Medycznych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Warszawie na kierunku Dietetyka ze specjalnością Poradnictwo dietetyczne w obszarze kształcenia nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.

Katarzyna Iwicka

Psychoterapeuta, Terapeuta TSR, Facylitator, Trener rozwoju osobistego,
Coach, Pedagog

Dowiedz się więcej o mnie:

Ukończyła 4 letnie studia psychoterapii pracy z ciałem metodą A.Lowena, „The Florida Society for Bioenergetic Analysis” oraz studia pedagogiczne podyplomowe ze specjalnoscią „Nauczanie dorosłych”. Odbyła staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz szkolenia z procesu grupowego w podejścia w zakresie psychoanalitycznym i psychodynamicznym oraz szkolenie ze struktur charakteru w podejściu psychoanalitycznym. Ponad to posiada certyfiat Trenera i Coucha, który zdobyła w szkole TROP, a także ukończyła Executive coach – Szkołę coachingu w Gdańskim Wydawnictwie Psychologicznym oraz szkołę psychologii zorientowanej na proces „Poza centrum”. Jest w trakcie certyfikacji na Terapeutę Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Ma 28 letnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się w pracy z poczuciem własnej wartości, asertywnością i umiejętnością stawiania granic. Prowadzi grupy ćwiczeniowe, a także sesje indywidualne pracy z ciałem według metody amerykańskiego psychoterapeuty A. Lowena.

Pracuje z osobami dorosłymi w kryzysach relacyjnych, w kryzysach zawodowych, z obniżonym nastrojem, doświadczającymi lęku i wypalenia zawodowego, a także z osobami którzy po prostu coś chcą poprawić w swoim życiu.

Jest to praca oparta na metodzie pracy z ciałem według A. Lowena z elementami podejścia psychodynamicznego.

Swoją prace poddaje stałej superwizji indywidualnej i grupowej

Celina Gmurzyńska

Psycholog, Terapeuta TSR, Terapia par, dorosłych oraz dzieci
i młodzieży 

Dowiedz się więcej o mnie:


Magister psychologii społecznej. Jest certyfikowanym terapeutą terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach Centrum Kształcenia Kadr Medycznych i Psychoterapii. Ma doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnych, terapii par, terapii grupowych oraz terapii dzieci i młodzieży od 10 roku życia. Ma szeroką wiedzę z zakresu badania interakcji międzyludzkich w różnorodnych sytuacjach społecznych. W swojej pracy w gabinecie pomaga zrozumieć emocje i zachowania, jakie rządzą człowiekiem w różnych sytuacjach i ułatwić wejście w pożądany stan psychiczny. Jest uważna i wrażliwa na problemy. Jest po kursach sztuki mediacji. W jej gabinecie każdy znajdzie bezpieczną przestrzeń dla siebie. Umie słuchać, analizować i korzystając z wiele technik terapeutycznych ze swoim pełnym zaangażowaniem i determinacja dąży do rozwiązania problemów klientów. Umie pomagać w odnajdywaniu swoich dobrych stron, w określaniu nowych możliwości. Pomaga znaleźć inną perspektywę danej sytuacji. Jest wrażliwa na drugiego człowieka i ma wiele zrozumienia, ale przede wszystkim determinacji w dążeniu  do zadbania o jak najlepszą samoocenę i okazywanie wsparcia dla dzieci i młodzieży. Pomoc w tej dziedzinie daje jej olbrzymią satysfakcję. Wierzy w to jak wielokierunkowa zależność występuje miedzy psychika i ciałem. Osobiście uwielbia sztukę improwizacji, do której czasem sięga w sesjach terapeutycznych.

Katarzyna Sznajder

Terapeuta TSR, Diagnosta kompetencji, Coach, Trener, Specjalista mentoringu | polski, francuski

Dowiedz się więcej o mnie:

Prowadzi coaching i terapię indywidualną dorosłych i młodzieży od 16. roku życia. Pracuje online i stacjonarnie na terenie Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot). Pedagog, filolog romanista, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i podyplomowych studiów Zarządzania Gospodarką Europejską w SGH, Akredytowany Coach ACC ICF, Certyfikowany konsultant diagnozy kompetencji metodą DISC D3 i SI. Trener biznesu z 10 letnim doświadczeniem korporacyjnym jako trener, menedżer, doradca zawodowy i asesor.

Od ponad 20 lat współpracuje z ludźmi w korporacjach na salach szkoleniowych i podczas sesji indywidualnych wspierając ich w rozwoju kompetencji i znajdowaniu najlepszych rozwiązań, które motywują do działania, wyzwalają potencjał i budują poczucie sprawczości. Prowadząc sesje terapeutyczne i rozwojowe czerpie z nurtu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Terapii Poznawczo – Behawioralnej, Coachingu i Psychoedukacji. Prywatnie mama dwóch nastolatków. Niezmiennie i mocno wierzy, że w każdym człowieku drzemią wszelkie zasoby potrzebne do radzenia sobie z trudnościami i bycia szczęśliwym, dlatego z pełnym zaangażowaniem wspiera swoich klientów w odnajdywaniu drogi do siebie, spokoju i spełnienia. Motto, którym od lat kieruje się w życiu odziedziczyła po swoim dziadku – pedagogu, wieloletnim nauczycielu i dyrektorze szkoły Marianie Kowalskim (1918-1983).

„NIE MA NIC PIĘKNIEJSZEGO I CENNIEJSZEGO NIŻ PRZYGOTOWANIE CZŁOWIEKA DO BORYKANIA SIĘ Z ŻYCIEM”.

French:

Mène le coaching et la thérapie pour adultes et adolescents à partir de 16 ans, travaille Online et stationairement à la Poméranie. Pédagogue diplômée  à  l’Université Pédagogique de Cracovie, Master de Management Économique Européen diplômée à SGH de Varsovie, Coach certifiée ACC ICF, Consultante certifiée d’analyse des compétences DISC D3 et SI (Site Insighte – DISC) Formatrice Business avec 10 ans d’expérience en entreprise en tant que coach, manageur et conseiller en gestion de carrière. Depuis plus de 20 ans elle aide les gens à développer leurs compétences et trouver les meilleures solutions aux difficultés liées à leur vie professionnelle et privée. En tant que coach et thérapeute elle accompagne toute personne qui désire retrouver sa capacité d’agir, d’aller mieux et se ressentir plus en harmonie avec soi. Dans son travail elle se sert des éléments de : TOS (Thérapie Orientée Solutions), TCC (Thérapie Cognitivo-Comportementale), Coaching et Psychoéducation. Maman des deux adolescents. Elle croit fort et incessamment que dans chaque être demeure toute ressource nécessaire pour faire face à la vie et la rendre heureuse. Sa devise de vie depuis des années reste toujours actuelle, elle l’a héritée de son grand-père – pédagogue, enseignant, et directeur d’école Marian Kowalski (1918-1983) « IL N’Y A RIEN DE PLUS BEAU NI DE PLUS PRÉCIEUX QUE D’AIDER LES AUTRES À SE BATTRE AVEC LA VIE »

Konrad Skopnik

Psycholog, Terapeuta TSR
| polski, angielski

Dowiedz się więcej o mnie:

Pracuje z osobami dorosłymi, parami oraz młodzieżą (od 16go roku życia) w podejściu TSR, które zakłada największe korzyści w możliwie najkrótszym czasie. Pracuje zarówno online jak i stacjonarnie. Pacjenci w moim gabinecie mogą liczyć na zrozumienie, empatię i wsparcie w trudnych życiowych sytuacjach, niezależnie od płci, wyznania czy orientacji seksualnej. Pracuję z traumą, uzależnieniami, depresją, lękami, problemami w relacjach, edukuję w zakresie zdrowia psychicznego. Aktywnie poszukuje najlepszych metod pracy z klientem, dostosowując je do tempa i możliwości każdego z nich. Podczas sesji priorytetem są dla mnie równość, szacunek i tolerancja wobec indywidualnych poglądów każdego człowieka.

Mateusz Batelt

Terapeuta TSR, Terapeuta dorosłych, dzieci i młodzieży, Specjalista mentoringu | polski, niemiecki, angielski

Dowiedz się więcej o mnie:

Certyfikowany terapeuta terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) w Centrum Kształcenia Kadr Medycznych i Psychoterapii. Empatyczny lider motywujący ludzi do stawania się lepszymi wersjami ich samych. Dobry słuchacz, otwarty na innych.

Prowadzi psychoterapię dzieci od 8 roku życia, pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi. Sesje w języku polskim, angielskim i niemieckim.

English

Certified solution-focused therapy psychotherapist. An empathetic leader who motivates others to become better versions of themselves. A good listener, open to others.

Mateusz conducts therapeutic sessions for children from 8 years of age, works with adolescents and adults. Sessions in English, German and Polish.

Deutsch

Zertifizierter Psychotherapeut Therapeut im Bereich der lösungsorientierten Kurztherapie. Ein empathischer Leader, der andere dazu motiviert, bessere Versionen ihrer selbst zu werden. Ein guter Zuhörer, offen für andere Menschen.

Mateusz führt Psychotherapien Therapien für Kinder ab dem 8. Lebensjahr durch, arbeitet mit Jugendlichen und Erwachsenen. Sitzungen auf Deutsch, Englisch und Polnisch.

Monika Jaczewska

Terapeuta TSR, Terapeuta dorosłych i par, Superwizor i Trener TSR w CKKMIP, Trener, Specjalista mentoringu | polski, angielski

Dowiedz się więcej o mnie:

Prowadzi psychoterapię indywidualną, par oraz trening rozwoju osobistego osób dorosłych.She provides therapy and councelling for adults and couples in English and Polish. (full English version below)

Psychoterapeuta i Superwizor TSR, Trener Rozwoju Osobistego, Pedagog z wykształceniem MBA, Trener i Szkoleniowiec trenerów, menedżerów i zespołów pracowniczych. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z ludźmi jako menedżer, trener i indywidualny doradca zawodowy. Ponad 20 lat spędziła w korporacjach pomagając innym sprostać oczekiwaniom w rzeczywistości zawodowej. Obecnie pracuje z ludźmi wspierając ich indywidualnie w zakresie rozwoju osobistego. Pracuje z wykorzystaniem elementów psychoterapii, psychoedukacji czerpiąc najwięcej z Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Terapii Schematów oraz Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Nie przedstawia się jako coach, uważając, że to, co robi jest szersze. Uważa, że pomaga ludziom w indywidualnym samorozwoju i większej samoświadomości. Sądzi, że barierą w samorozwoju jest często suma doświadczeń człowieka w interakcji z samym sobą i innymi oraz to, co człowiek myśli na swój temat. I dotyczy to nie tylko relacji zawodowej, ale wypracowanych wzorców rodzinnych, środowiskowych tworzących potencjał wewnętrznej siły i system nawykowego myślenia oraz działania. Bardziej sprzyjający lub mniej. Bardziej kosztowny wewnętrznie psychologicznie lub mniej, w podejmowanych wysiłkach w realizacji własnych działań. Dlatego sięga po techniki terapeutyczne, by wspomóc innych w pracy w tych obszarach.

Monika provides therapy and councelling for adults in English and Polish. She is an expert on Brief Solution Focused Therapy approach. She is also an trainer of the BSFT method for other specialists: psychologists, psychiatrists, pedagogues and trainers. Monika has Business Administration (MBA) and English Filology diploma, Coaching and Therapy techniques courses completed. She utilizes also: cognitive behavior therapy, therapy on disfuncional system schemes of behaviour techniques. She is a developent and therapy facilitator. She has profound background in business and personal development field supporting people to manage themselves effectively in difficut moments of their lives. To drive clients to solutions. Her passion and expertise is helping people to become stronger and grow in their environment of life. Despite the circumstances. She is very much focused on results. Monika used to work as a Trainer and Training Director for over 23 years in corporate business environment. She has big experience in providing trainings for front-line employees, managers, board members. Her calling to work individually with people started in trainings where people shared their personal situations seeking for help to manage not only proffessional but private life too. She has educational backgroud where therapy methods are mostly based on educational techniques of behavioural changes. Her experience includes working with adults. Her main experience include: workplace functional suport, disfuncional personal life behaviours and strategy chanching, severe behavior problems, crisis support, developmental disabilities, depression, grief, trauma, abuse, low self- esteem, anxiety. She is passionate about the process of change in people improving the quality of their lives. She has a lot of personal warmth, honors her clients’ stories of life, but works very co

Aleksandra Kantypowicz

Psycholog, Psycholog dziecięcy, Psychoterapeuta, Terapeuta TSR,

Dowiedz się więcej o mnie:

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, przyjmuje też dzieci w wieku przedszkolnym (od 3. do 6. r.ż.) oraz udziela konsultacji wychowawczych rodzicom. Jest terapeutą i psychologiem o specjalności klinicznej. Obecnie jest w trakcie certyfikowanego szkolenia TSR – terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu z elementami terapii poznawczo-behawioralnej, o udowodnionej naukowo skuteczności. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w pracy z pacjentami w stacjonarnym Hospicjum im. Ks. Dudkiewicza w Gdańsku oraz domowym Hospicjum dla Dzieci, gdzie pracowała z pacjentami w chorobie przewlekłej, najczęściej onkologicznej, także w stanie terminalnym. Udzielając, również wsparcia psychologicznego bliskim, opiekunom osób chorych oraz rodzicom dzieci, w czasie trwania choroby oraz po stracie. Obecnie pracuje także, jako psycholog i terapeuta w specjalistycznym przedszkolu integracyjnym, prowadzi TUS – trening umiejętności społecznych oraz indywidualną terapię z dziećmi z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu, Zespołu Downa oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi. Udziela konsultacji dla rodziców dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym. Poza wykształceniem psychologicznym, ukończyła Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, odbyła praktykę zawodową w Policji, pracuje w obszarach związanych z pracą w służbach mundurowych, takich jak: stres, trauma, PTSD – zespół stresu pourazowego, wypalenie zawodowe. W pracy z klientem dąży do stworzenia warunków wspólnej pracy umożliwiających zaobserwowanie, rozważenie i zrozumienie.

Anna Mazik-Krysińska

Terapeutka TSR i dyplomowany coach
| polski

Dowiedz się więcej o mnie:

Pracuje indywidualnie z dorosłymi, a także z parami (związki partnerskie, małżeństwa).

Kompetencje zawodowe zdobywała m.in. na Uniwersytecie SWPS, w Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (LETSR) oraz  w Szkole Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (STSR), akredytowanych przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). 

Permanentnie dba o własny rozwój zawodowy, uczestniczy w konferencjach i kongresach naukowych oraz warsztatach i szkoleniach dla psychoterapeutów.

Jest członkiem PSTTSR (w procesie certyfikacji zgodnie ze standardami Polskiej Rady Psychoterapii). Współpracuje z Zespołem Wydawniczym, uczestniczy w tworzeniu czasopisma „Rozwiązania” i w innych pracach wydawniczych popularyzujących TSR. Pracuje zgodnie z Kodeksem Etyki PSTTSR.

Dzięki uniwersalności terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach niesie pomoc w przypadku różnych życiowych trudności i kryzysów, m.in. w depresji, w przewlekłym stresie (także w stresie mniejszościowym), w problemach relacyjnych, pomaga w zmianie niezdrowych mechanizmów przystosowawczych DDA i DDD. Wspiera w szukaniu alternatywy dla nieskutecznych wzorców zachowań, fałszywych przekonań, ograniczających schematów myślowych, poznawczych i interpersonalnych. Zawsze dostosowuje styl pracy do klienta, jego celów i potrzeb.

Dba o to, aby każdy zakończył terapię wzmocniony, bardziej świadomy siebie i swoich priorytetów, aby osiągnął stabilny dobrostan, a także nauczył się, jak samodzielnie dbać o siebie w przyszłości. 

W pracy i w życiu kieruje się takimi wartościami, jak tolerancja, szacunek i zrozumienie oraz nieoceniająca akceptacja. 

Osobom zainteresowanym rozwojem osobistym, skutecznym osiąganiem celów czy poprawą codziennej efektywności zarówno osobistej, jak i zawodowej proponuje pracę rozwojową w procesie coachingowym.

Podobnie jak wielu terapeutów będących jednocześnie coachami nie lubi rozdzielać tych funkcji, obie bowiem służą pomaganiu, a stosowane integralnie dają efekt synergii. Klient, otrzymując spójną – terapeutyczną i coachingową – pomoc, szybciej osiąga swoje cele.

W procesie terapeutycznym razem z klientem dąży do jak najszybszego osiągnięcia celu terapii.

Joanna Kamińska

Psycholog, Psychoterapeuta, Psychotraumatolog, Terapeuta EMDR, Terapeuta TSR dorosłych

Dowiedz się więcej o mnie:

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Jest psychologiem, terapeutą traumy metodą EMDR. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi w następujących obszarach:

 • kryzys życiowy
 • traumatyczne wydarzenia
 • lęk, niepokój
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem
 • wycofanie społeczne
 • poczucie osamotnienia
 • trudności w radzeniu sobie z życiem, emocjami, agresją
 • depresja, poczucie braku sensu życia
 • trudności w związkach
 • niska samoocena
 • utrata bliskiej osoby.

Ukończyła psychologię o specjalności klinicznej dzieci i dorosłych. Posiada certyfikat terapeuty EMDR – terapii dedykowanej leczeniu traum różnego pochodzenia (rozwojowej, relacyjnej, po wypadkach komunikacyjnych, katastrofach, przemocy, nadużyciach seksualnych). Od 2016 roku współpracuje z Fundacją Centrum Praw Kobiet, gdzie wspiera osoby w kryzysie oraz doznające przemocy. Pracuje także z osobami, które mają problem w radzeniu sobie z agresją. Współpracowała z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Mariola Stępień

Psycholog, Psycholog dzieci i młodzieży, Terapeuta TSR, Coach, Trener, Specjalista mentoringu

Dowiedz się więcej o mnie:

Psycholog, absolwentka studiów magisterskich o specjalności Psychologia Kliniczna i  Zdrowia. Certyfikowany Terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w  Centrum Kształcenia Kadr Medycznych i Psychoterapii. Certyfikowany Coach ICC – International Coaching Community; Trener Biznesu, Trener Sprzedaży – szkoła trenerów Grupa Trop Warszawa. Od wielu lat pracuje z ludźmi, posiada blisko 20-letnie doświadczenie menedżerskie, handlowe i negocjacyjne zdobyte w międzynarodowych korporacjach.

W praktyce zawodowej specjalizuje się w terapii osób dorosłych znajdujących się w  trudnym momencie swojego życia, doświadczających kryzysów emocjonalnych, wypalenia zawodowego, problemów w relacjach biznesowych, poszukujących wsparcia w radzenia sobie w  środowisku pracy. Wspiera w procesie odbudowywania poczucia własnej wartości, podnoszeniu samooceny, pewności i wiary w siebie, budowaniu odporności psychicznej oraz zerwaniu z poczuciem winy. Pracuje z powodzeniem nad motywacją, sprawczością i rozwojem potencjału menedżerskiego, a także z osobami, które po prostu chcą coś poprawić w swoim życiu.

Pracuje w nurcie Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), oraz z wykorzystaniem elementów terapii akceptacji i zaangażowania ACT.

Wierzy, że w procesie współpracy z klientem niezwykle ważna jest relacja, która jest nośnikiem zmiany w procesie mentoringu, coachingu, czy terapii. Od siły tego przymierza w dużym stopniu zależy siła zachodzących w ludziach zmian, dlatego stara się tworzyć w gabinecie bezpieczną przestrzeń opartą na akceptacji i 100%-owej poufności.

Natalie Ross

Psycholog, Terapeutka | polski, ukraiński, rosyjski

Dowiedz się więcej o mnie:

Nazywam się Natalie Ross – psycholog praktyczna, mentorka, terapeutka energetyczna, jestem ekspertem w rozwijaniu intuicji, witalności i kobiecej atrakcyjności. Założycielka School of Personal Happiness z Natalie Ross. Przez około 11 lat codziennego życia pracuję z kobietami i mężczyznami. Stworzyłam 24 praktyczne programy dla kobiet, takie jak „Jak uwolnić swój potencjał” Rozwiń skrzydła”, „Kobieca intuicja „Szczęśliwy i urzeczywistniony”, „Czysto kobiecy i męski” czysto z serca i umysłu” itp.

Przeprowadziłam ponad 6000 konsultacji i ponad 350 webinariów Spośród nich tylko w 2020 i 2021 roku 180 webinariów i ponad 2000 osobistych konsultacji. Uczę Cię słuchać i uzdrawiać, zdrowieć. Wykorzystuję więcej własnego know-how: zrozumiałe praktyki dostępne dla każdego. Około 2000 studentów z całego świata, dziś aktywnie wykorzystuje w swojej działalności zawodowej wszystkie narzędzia, które przygotowałam, otrzymałam i wdrożyłam.

Jestem szczerze przekonana, że absolutnie każdy człowiek może być szczęśliwy, odnoszący sukcesy i kochany, ale sam musi tego chcieć, tylko swojego wyboru, swojego pragnienia. Moim zadaniem jest pomóc znaleźć i odkryć te zasoby, dzięki którym możesz poprawić jakość swojego życia. Stań się zdrowym, dostatnim i spełnionym.

Pomagam także zrozumieć relację ze swoim wewnętrznym światem, usunąć te bariery, które uniemożliwiają samorealizację zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Pomagam budować relacje z ważnymi ludźmi. W tym celu tworzę programy (indywidualne i grupowe), które krok po kroku pomagają: przyciągają szczęście i sukces w życiu; pomagają znaleźć spokój i ciszę w duszy, a co za tym idzie, harmonijne relacje z samym sobą i z bliskimi; nauczam utrzymywać poziom pewności siebie, motywacji i pewności siebie.

Dyplomowany psycholog (Perejasław-Chmielnicki Uniwersytet Pedagogiczny im. G.S. Skovorody, psycholog praktyczny). Studia podyplomowe na Kijowskim Uniwersytecie Kultury i Sztuki (socjalizacja) Szkolenia zawodowe (kursy, programy, szkolenia, mentoring osobisty) Opanowałam około 1000 lub więcej praktyk, technologii, które przeszłam przez własne doświadczenia i dzięki nim zdobyłam własną mądrość (wszystkie są proste, ale bardzo silne, potężne i skuteczne.

Łukasz Duszczyk

Psycholog, Terapeuta TSR, Terapeuta par, dorosłych i młodzieży

Dowiedz się więcej o mnie:

Łukasz Duszczyk Psycholog, Terapeuta TSR Ukończył Psychologię o specjalności Psychologia Zdrowia i Psychoterapia. Certyfikowany terapeuta terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) w Centrum Kształcenia Kadr Medycznych i Psychoterapii. Prowadzi terapię par (grupową) oraz indywidualną dorosłych, młodzieży w podejściu TSR, które zakłada największe korzyści w możliwie najkrótszym czasie. Pracuje zarówno stacjonarnie jak i online. Dobry słuchacz, empatyczny człowiek. Pomaga osobom doświadczającym różnego rodzaju trudności psychicznych i życiowych, takich jak: zaburzenia nastroju, lęk, zaburzenia osobowości, utrata pracy, kryzys rodzinny, obniżone poczucie własnej wartości, trudności w bliskich relacjach, przewlekły stres. Prywatnie kochający mąż i tata czwórki dzieci. Pasjonat motocykli oraz dobrej muzyki. 

Mikołaj Nowicki

Psycholog, Terapeuta TSR polski i angielski

Dowiedz się więcej o mnie:

Pracuje z dorosłymi i młodzieżą powyżej 14 roku życia. Jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie na kierunku Psychologia Zmiany. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), która koncentruje się na osiąganiu wymiernych rezultatów w krótkim czasie. Jako psycholog społeczny zajmuje się badaniami i wsparciem psychologicznym osób z problemami uzależnień, w tym uzależnieniem od smartfonów i Internetu. Mikołaj zapewnia wsparcie psychologiczne w rozwiązywaniu problemów cywilizacyjnych, takich jak niska samoocena, lęk społeczny, komunikacja czy problemy w relacjach osobistych. Ceni sobie współpracę z poszanowaniem szeroko rozumianej autonomii klienta. Przez autonomię rozumie indywidualizm, wolność wyrażania siebie i własne, unikalne rozumienie rzeczywistości, które przynależy każdemu człowiekowi. Swoje sesje prowadzi zarówno na miejscu, jak i on-line, w języku angielskim i polskim.

Mikołaj works with adults and youth older than 14. He is a graduate of Faculty of Psychology at SWPS University in Warsaw majoring in the Psychology of Change. He works in the field of Solution Focused Brief Therapy (SFBT) that focuses on achieving measurable results in a short term. As a social psychologist he pursues research and psychological support for people with addiction problems also in the fields of smartphone and Internet addiction. Mikołaj provides psychological support dealing with Contemporary problems such as low self – esteem, social anxiety, communication or personal relationship issues. He values working collaboratively with respect for the broadly understood autonomy of the client. By this autonomy he understands individualism, freedom of self – expression, and own unique understanding of reality that belongs to every person. He conducts his sessions both on site and on-line, in English and Polish.

Umów się z wybranym specjalistą, lub zarezerwuj termin przez Booksy!