Czy psycholog i psychoterapeuta to to samo?

Jaka jest różnica pomiędzy psychologiem i psychoterapeutą?

Zasadniczo w polskim prawie sprawa ta nie jest do końca uregulowana. Jedynie przepisy ustawy o zawodzie psychologa definiują zawód psychologa, jako osobę, która ukończyła jednolite pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia oraz odbyła minimum roczny staż kliniczny. Z przepisów tej samej ustawy wynika, że co do zasady osobą uprawnioną do prowadzenia psychoterapii jest w Polsce psycholog. Pozostałe punkty definicji, tj. konieczność wpisania na listę psychologów prowadzoną przez okręgową izbę psychologów nie jest spełniona przez żadnego z polskich psychologów, z tego prostego powodu, że taka izba nigdy dotychczas nie powstała.

Jeszcze trudniejsza sytuacja jest ze zdefiniowaniem zawodu psychoterapeuty. Osoby te ukończyły (zwykle 4-letnie) szkolenia psychoterapeutyczne opisane w projekcie ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Szkolenia takie posiadają jednak rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub innych stowarzyszeń branżowych: np. Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Psychoterapii Integracyjnej, itp. Warto wiedzieć, że od 2018 roku także Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniu ma swoją sekcję w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

Kto to jest psychoterapeuta i czym się różni od psychologa?

Co do samej psychoterapii, to kształcenie w tym kierunku wymaga przede wszystkim pracy w zawodzie, a więc praktyki - pracy z klientami. Jest to także podstawowy wymóg przystąpienia do wyżej opisanego szkolenia zawodowego. Stąd obecnie w Polsce psychoterapię prowadzą zarówno psycholodzy, jak i psychoterapeuci, którzy kształcą się w różnych szkołach i podejściach do terapii. Żadne kursy i certyfikaty nie zastąpią jednak stałego doskonalenia zawodowego oraz - a może przede wszystkim - serca do tego zawodu. Wszystkie te warunki zastaną Państwo spełnione u specjalistów naszego zespołu. Zapraszamy serdecznie do naszych poradni Psycholodzy24.pl.

Potrzebujesz konsultacji ze specjalistą? Napisz do nas!

TOP