ADHD u dziecka – 6 oznak

/ / Aktualności, Czytelnia

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) u dziecka to stan, który obejmuje kombinację trwałych problemów, takich jak trudności w utrzymaniu uwagi, nadpobudliwość i impulsywne zachowanie. Poniżej znajduje się artykuł na temat sześciu oznak ADHD u dzieci.

ADHD u dziecka – 6 oznak

  1. Trudności w utrzymaniu uwagi: Dzieci z ADHD często łatwo się rozpraszają i zapominają o codziennych czynnościach. Mają problemy z koncentracją na zadaniach lub zabawie, co może prowadzić do częstych błędów lub nieukończenia zadań.
  2. Nadpobudliwość: Dzieci te często mają problem z usiedzeniem w miejscu. Mogą mieć tendencję do ciągłego poruszania się, wiercenia się, biegania lub wspinania się w sytuacjach, gdzie nie jest to odpowiednie. U starszych dzieci i dorosłych nadpobudliwość może przybierać formę ekstremalnego niepokoju.
  3. Impulsywność: Dzieci z ADHD często wypowiadają odpowiedzi przed zakończeniem pytania, mają trudności z oczekiwaniem na swoją kolej i mogą przerywać innym w rozmowach lub grach. To zachowanie może prowadzić do problemów w interakcjach społecznych.
  4. Problemy w szkole i w relacjach: Dzieci z ADHD często zmagają się w klasie, co może prowadzić do niepowodzeń szkolnych i oceny ze strony innych dzieci i dorosłych. Mogą mieć również trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi.
  1. Współwystępujące warunki: Dzieci z ADHD często mają również inne zaburzenia, takie jak opozycyjno-buntownicze zaburzenie zachowania (ODD), zaburzenia zachowania, zaburzenia dysregulacji nastroju, trudności w nauce, zaburzenia używania substancji, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenie ze spektrum autyzmu, tik lub zespół Tourette’a. Obecność tych warunków może dodatkowo komplikować diagnozę i leczenie ADHD.
  2. Różnorodność objawów w zależności od wieku i płci: Objawy ADHD mogą się różnić w zależności od wieku i płci dziecka. Chociaż chłopcy są częściej diagnozowani z ADHD typu hiperaktywnego lub mieszanego, dziewczęta mogą również mieć ADHD, często z przewagą objawów nieuwagi.

ADHD to skomplikowane zaburzenie, które wymaga indywidualnego podejścia w diagnozie i leczeniu. Ważne jest, aby rodzice i opiekunowie zwracali uwagę na powyższe oznaki i szukali profesjonalnej pomocy w razie potrzeby. Wczesna interwencja i odpowiednie wsparcie mogą znacząco pomóc w rozwoju i codziennym funkcjonowaniu dziecka.

Czy z ADHD się wyrasta?

ADHD nie znika z wiekiem, ale objawy mogą się zmieniać lub stawać się mniej intensywne. U dorosłych z ADHD mogą rozwinąć się umiejętności radzenia sobie z objawami i wykorzystywania dostępnych zasobów. Chociaż nadpobudliwość zazwyczaj maleje z wiekiem, problemy z utrzymaniem uwagi często pozostają do dorosłości. Warto pamiętać, że doświadczenie ADHD może się różnić w zależności od osoby i może być zarządzane z odpowiednim wsparciem i strategiami.

Diagnoza ADHD

Potrzebujesz pomocy w diagnozie ADHD? A może ogólnej pomocy specjalisty? Napisz!