Testy do diagnozy Autyzmu i zespołu Aspergera

W przypadku podejrzenia u naszego dziecka zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym np. zespołu Aspergera, zapraszamy do przeprowadzenia profesjonalnej diagnostyki. Nasza poradnia dysponuje najnowszym, nowoczesnym zestawem narzędzi diagnostycznych do oceny całościowych zaburzeń rozwoju dzieci już od 12 miesiąca życia i osób dorosłych. W ten sposób można wykryć u dziecka spektrum autyzmu, które obejmuje także zespół zaburzeń obejmujących też „zespół Aspergera”, tzw. „ZA”. 

W ramach ostatnich aktualizacji DSM i ICD, Zespół Aspergera został wyłączony z międzynarodowej klasyfikacji chorób, stąd nowoczesna diagnoza obejmuje wyłącznie spektrum autyzmu, jednak zalecenia dla pacjentów oraz zakres oddziaływań psychoterapeutycznych pozostał niezmieniony. Stosowane przez naszą poradnię testy diagnostyczne obejmują zestaw prób, które badają określone zachowania społeczne. W zależności od wieku dziecka przygotowane są odpowiednie narzędzia, za pomocą których diagnosta ocenia różne aspekty zachowania. Mowa tutaj o:

  • Wyobraźni i podejścia dziecka do zabawy.
  • Zachowaniach stereotypowych
  • Zainteresowaniach
  • Interakcjach społecznych
  • Zachowaniach odbiegających od norm.
99%
Skuteczność

Za pomocą specjalistycznych narzędzi diagnosta bada, a następnie analizuje zachowania, reakcje i inne czynności, które wykonuje dziecko. Wyniki otrzymywane są w formie danych analizowane następnie dzięki specjalnemu systemowi na płaszczyźnie dwóch różnych skal, tj. afekt społeczny oraz ograniczone i powtarzane zachowanie, a także wynik całkowity. Te wyniki porównywane są z ogólnymi danymi z danego modułu (poczytasz o nich niżej), co pozwala określić czy wskazuje się na zaburzenia spektrum autyzmu, czy też nie.

ADOS-2 jest jednym z najpopularniejszych i najwyżej cenionych narzędzi diagnostycznych do rozpoznawania zaburzeń ze spektrum autyzmu na świecie. ADOS został przetłumaczony na ponad 20 języków i jest stosowany w wielu krajach w Europie, obu Amerykach, Australii oraz Azji.

Zarówno wersja oryginalna, jak i adaptacje charakteryzują się dobrymi parametrami psychometrycznymi: rzetelnością, trafnością, a także właściwościami dyskryminującymi.

W zależności od wieku dziecka, a także stopnia jego rozwoju dobieramy odpowiedni moduł:

MODUŁ T – do badania dzieci w wieku chronologicznym wynoszącym 12–30 miesięcy,

MODUŁ 1 – dla dzieci w wieku od 31 miesięcy lub wyższym, nieposługujących się mową bądź używających jedynie pojedynczych słów.

MODUŁ 2 – dla dzieci w dowolnym wieku, które opanowały mowę zdaniową (definiowaną jako posługiwanie się trzywyrazowymi wyrażeniami, mogącymi zawierać orzeczenie), ale jeszcze nie mówią płynnie.

MODUŁ 3 – do badania dzieci i młodszych nastolatków (zwykle poniżej 16. roku życia).

MODUŁ 4 – do badania starszych nastolatków i dorosłych.

Dodatkowe informacje:

Rzetelność: Badania prowadzone w ramach polskiej standaryzacji ADOS-2 wykazały dobrą rzetelność narzędzia, ocenianą na podstawie zgodności ocen sędziów, stabilności i zgodności wewnętrznej.

Trafność: Za trafnością polskiej wersji ADOS-2 przemawiają wysokie korelacje wyników z wynikami innych narzędzi do diagnozy autyzmu (Autism Diagnostic Interview i Social Communication Questionnaire) oraz istotne i duże różnice między grupą z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego  lub innych zaburzeń ze spektrum autyzmu a grupą kontrolną, obejmującą osoby z zaburzeniami spoza spektrum autyzmu oraz osoby rozwijające się typowo. Zadowalające okazały się wskaźniki czułości i specyficzności wyników.

Koszt: 1200 zł.

Trwa promocja. Zobacz aktualny cennik testu i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Cena zawiera: Test, wykonanie testu i sporządzenie opisu wyniku.

Dodatkowe koszty: Konsultacje u psychologa diagnosty i/lub lekarza psychiatry. Liczba konsultacji ustalana jest indywidualnie w zależności od wymagań pacjenta i/lub opiekunów.