Nasi specjaliści

Dorota Korońska

Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży.

Psychiatra dzieci i młodzieży, psychiatra dorosłych.
Absolwentka Wydziału Wojskowo- Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła w trakcie pracy na wielu oddziałach klinicznych ( dziennych i stacjonarnych) oraz w poradniach zdrowia psychicznego, domach pomocy społecznej o profilu psychiatrycznym. Aktualnie pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Stale aktualizuje swoją wiedzę poprzez udział w konferencjach, szkoleniach i kursach psychiatrycznych.

Joanna Łacisz

Lekarz psychiatra dorosłych, Polski/English

Recepty, zwolnienia, zaświadczenia.

Wizyty online

Specjalista psychiatrii, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zawodu uczyłam się początkowo w szpitalu im. J. Babińskiego w Łodzi, następnie od końca 2014r. pracowałam jako lekarz rezydent w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od ponad czterech lat zdobywam także doświadczenie pracując w oddziałach psychiatrycznych szpitala wojewódzkiego w Zgierzu. Od kilku lat staram się pomagać pacjentom w ramach wizyt ambulatoryjnych. W swojej pracy spotykam się z szerokim spektrum zaburzeń i chorób psychicznych m. in. zaburzeniami lękowymi, depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, zaburzeniami osobowości, schizofrenią i innymi zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami psychicznymi w przebiegu chorób somatycznych, otępieniami, zaburzeniami odżywiania, snu, uzależnieniami. Posiadam także doświadczenie w zakresie szkolenia studentów wydziału lekarskiego (polsko- jak i anglojęzycznych).

Specjalizuje się w:

 • Zaburzenia lękowe,
 • Depresja,
 • Choroba afektywna dwubiegunowa,
 • Zaburzenia osobowości,
 • Zaburzenia snu,
 • Zaburzenia odżywiania,
 • Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne,
 • Zaburzenia psychiczne w przebiegu chorób somatycznych,
 • Otępienia,
 • Zaburzenia zachowania w przebiegu niepełnosprawności intelektualnych.

Tomasz Kiluk

Lekarz psychiatra dorosłych

Jestem lekarzem psychiatrą. Bycie psychiatrą to dla mnie coś więcej niż praca – to pasja i powołanie, by jak najlepiej pomóc pacjentom. Dlatego od 17 lat pomagam osobom chorym i cierpiącym na zaburzenia psychiczne, wykorzystując podczas diagnozy i leczenia moje doświadczenie oraz wiedzę, którą systematycznie poszerzam. Wystawiam recepty i zwolnienia lekarskie. Leczone choroby i zaburzenia psychiczne: zaburzenia nastroju, lękowe (nerwicowe), obsesyjno-kompulsywne, psychotyczne, neuropoznawcze, uzależnienia, zaburzenia osobowości, dysocjacyjne, związane ze stresem i traumą, związane z objawami psychosomatycznymi, zaburzenia snu, jedzenia i odżywiania i inne

Wykształcenie

Jestem absolwentem wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku (obecnie Uniwersytetu Medycznego). Zostałem lekarzem w 2004 r.

Uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii i zdałem egzamin specjalizacyjny w 2011 r.Ciągle doskonalę swoją wiedzę z zakresu chorób psychicznych oraz stosowanych leków. Stale śledzę najnowsze doniesienia naukowe dotyczące nowych rozwiązań leczenia chorób i zaburzeń psychicznych.Poszerzam swoje umiejętności terapeutyczne, kształcąc się z zakresu psychoterapii.

Doświadczenie

 • Szpital psychiatryczny w Choroszczy – praca na różnych oddziałach podczas stażu i specjalizacji.
 • Podlaskie Centrum Psychogeriatrii w Białymstoku, gdzie kierowałem oddziałem dziennym i zajmowałem się głównie osobami z zaburzeniami funkcji poznawczych.
 • Poradnia zdrowia psychicznego w PCP w Białymstoku, gdzie pomagałem pacjentom z różnymi zaburzeniami i chorobami psychicznymi.
 • Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego – zajmowałem się opieką nad przewlekle chorymi psychicznie pacjentami w warunkach ich środowiska domowego.
 • Udział w badaniach klinicznych nad nowymi lekami wykorzystywanymi w terapii schorzeń psychiatrycznych.
 • Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego – jako lekarz wyznaczony przez Marszałka do nadzorowania i oceny stosowania przymusu bezpośredniego.

Jakub Garbacki

Psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży, lekarz rodzinny, j. angielski/English

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży bez ograniczeń wiekowych. Wystawia niezbędna zaświadczenia lekarskie (szkoła, ZUS, inne), skierowania, zwolnienia lekarskie, recepty.

Aktualności

Masz pytania?

Zadzwoń: 22 353 80 90

TOP