Mentoring jako metoda wpierająca rozwój osobisty i zawodowy.

/ / Aktualności, Czytelnia

Mentoring, to coraz częściej świadomie wykorzystywana metoda zarządzania rozwojem i karierą pracowników. W Polsce obecny jest od dawna i jest jedna z najbardziej wartościowych form wspierania pracowników. 

Mentoring to relacja mistrz–uczeń a jego celem jest rozwinięcie potencjału ucznia (mentee) i przygotowanie go do coraz to nowych wyzwań zawodowych czy osobistych, szybkie doprowadzenie do samodzielnej i efektywnej pracy i adaptację w środowisku zawodowym. Jest stosowany z powodzeniem w różnego rodzaju środowiskach: biznesie, administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, w edukacji. Sprawdza się, na przykład, na etapie wdrażania nowych pracowników, przy okazji awansu, rozpoczynania działalności w nowej dziedzinie jako wsparcie programów rozwoju talentów czy wyrównywania szans zawodowych grup dyskryminowanych. Zadaniem mentorów jest przekazywanie im zarówno wiedzy i umiejętności, jak i najważniejszych elementów kultury organizacyjnej.

Co daje mentoring?

Cele mentoringu to nie tylko określenie potencjału kierowniczego adepta, doskonalenie kompetencji menedżerskich, pomoc w realizacji ścieżki kariery, szybkie doprowadzenie do samodzielnej i efektywnej pracy, ale także usprawnienie komunikacji wewnętrznej, wzrost motywacji i identyfikacji z organizacją.

 W dobrze zarządzanych organizacjach dzielenie się przez doświadczone osoby wiedzą i doświadczeniem z młodszymi pracownikami stanowi nieodłączny element funkcjonowania 

Ponadto mentoring jako potężne narzędzie rozwoju potencjału ludzkiego, nie koncentruje się na rozwiązywaniu problemów na zasadzie „tu i teraz”, lecz na działaniach przyszłościowych.

Korzyści z mentoringu:

  • przyspiesza skuteczny proces nauki 
  • pomaga nowemu pracownikowi zyskać pewność siebie,
  • pomaga zrozumieć, jak odbierać i interpretować informację zwrotną
  • poprawia umiejętności interpersonalne
  • identyfikacja oraz analiza mocnych i słabych stron podopiecznego
  • zrozumienie kultury organizacji i niepisanych zasad, jakie w niej panują. 
  • odkrywanie oraz rozwijanie potencjału uczestnika i jego wewnętrznej motywacji
  • promuje środowisko, w którym pracownicy ze sobą współpracują w celu lepszych osiągnięć

Mentoring staje się uznaną metodą wspierania rozwoju osobistego, jednostek i organizacji.

Mentoring jest inwestycją w rozwój, która odpowiada na potrzeby zarówno młodych, jak i dojrzałych pracowników, zwiększenie szans na sukces jednostki czy organizacji.

Mentoring pomaga w podejmowaniu nowych wyzwań lepszym zrozumieniu nieuchronności zmian i w radzeniu sobie z tymi zmianami. Może być punktem wyjścia do wykorzystania ludzkiego potencjału i korzystnych zmian zawodowych.

Mariola Stępień

Certyfikowana terapeutka TSR, coach ICC, trener.

Masz cel, który chcesz osiągnąć, nauczyć się nowych umiejętności, wytyczyć ścieżkę i kierunek kariery? A może planujesz wprowadzić system mentoringu w swojej organizacji?