Formularz rejestracji w ramach mentoringu

W poradniach Psycholodzy24, gdzie oferujemy m.in. wsparcie i pomoc w rozwoju osobistym, znajdą Państwo osoby, które przeszkolą i przygotują kierownictwo wyższego szczebla w organizacji do współpracy mentorskiej. 

Czym jest mentoring?

Mentoring to proces, w którym doświadczony i wykwalifikowany mentor udziela wsparcia i rad swojemu podopiecznemu. Mentoring może odbywać się zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Jego celem jest pomóc osiągnąć pożądane cele, rozwijać umiejętności oraz zapewnić wsparcie emocjonalne i motywacyjne.

Dlaczego warto?

Dlaczego warto skorzystać z usługi mentoringu w naszej organizacji? Oferujemy wsparcie metodami, w których to klient jest ekspertem od swojego życia, swojej organizacji i dziejących się w niej procesów. Nasi specjaliści posiadają bogate doświadczenie trenerskie oraz wykształcenie z zakresu psychologii biznesu, coachingu i psychoterapii, co pozwala na profesjonalne i skuteczne wsparcie kadr kierowniczych wysokiego szczebla. 

Nasi mentorzy:

Irena Jaczewska

Specjalista mentoringu

Dowiedz się więcej o mnie:

Psychoterapeuta ericksonowski (w trakcie certyfikacji) i psycholog o specjalności klinicznej dzieci i dorosłych. Posiada certyfikat terapeuty neurofeedback (biofeedback) oraz Psychoterapeuty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Zanim została psychologiem w 1995 roku ukończyła magisterskie studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zgodnie ze swoim pierwszym wykształceniem od ponad 20 lat prowadzi firmy i zarządza personelem, menedżerami i innymi zasobami. Jest także właścicielką i dyrektorką merytoryczną poradni zdrowia psychicznego. Psycholog z zamiłowania i pasji. Wspiera terapeutycznie zarówno studentów, młodych małżonków, jak i menedżerów średniego i wyższego szczebla. Z klientami pracuje głównie w nurcie ericksonowskim, czyli systemowo i przede wszystkim strategicznie – dostosowując narzędzia i techniki do zgłaszanych trudności. Gdy tylko to możliwe – stosuje terapię krótkoterminową skoncentrowaną na rozwiązaniach. W pracy z klientem często sięga po elementy terapii poznawczo-behawioralnej i do skutecznych technik zaczerpniętych z innych szkół o udowodnionej naukowo skuteczności. Posiada doświadczenie w prowadzeniu interwencji kryzysowych oraz w pracy z klientami sądów oraz z klientami pozostającymi w relacjach przemocowych. Pracuje zarówno z osobami doznającymi, jak i stosującymi przemoc: fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną i in. Wspiera klientów zmagających się z dysforią płciową i/lub planujących korektę płci biologicznej. Współpracowała z Fundacją „Centrum Praw Kobiet” oraz Stowarzyszeniem na rzecz Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”. Doświadczenie kliniczne zdobywała ponadto na Oddziale Leczenia Nerwic w Specjalistycznym Szpitalu MSWiA, gdzie prowadziła zajęcia dla pracowników Policji i innych służb mundurowych.

Monika Jaczewska

Specjalista mentoringu

Dowiedz się więcej o mnie:

Psychoterapeuta i Superwizor TSR, Trener Rozwoju Osobistego, Pedagog z wykształceniem MBA, Trener i Szkoleniowiec trenerów, menedżerów i zespołów pracowniczych. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z ludźmi jako menedżer, trener i indywidualny doradca zawodowy. Ponad 20 lat spędziła w korporacjach pomagając innym sprostać oczekiwaniom w rzeczywistości zawodowej. Obecnie pracuje z ludźmi wspierając ich indywidualnie w zakresie rozwoju osobistego. Pracuje z wykorzystaniem elementów psychoterapii, psychoedukacji czerpiąc najwięcej z Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Terapii Schematów oraz Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Nie przedstawia się jako coach, uważając, że to, co robi jest szersze. Uważa, że pomaga ludziom w indywidualnym samorozwoju i większej samoświadomości. Sądzi, że barierą w samorozwoju jest często suma doświadczeń człowieka w interakcji z samym sobą i innymi oraz to, co człowiek myśli na swój temat. I dotyczy to nie tylko relacji zawodowej, ale wypracowanych wzorców rodzinnych, środowiskowych tworzących potencjał wewnętrznej siły i system nawykowego myślenia oraz działania. Bardziej sprzyjający lub mniej. Bardziej kosztowny wewnętrznie psychologicznie lub mniej, w podejmowanych wysiłkach w realizacji własnych działań. Dlatego sięga po techniki terapeutyczne, by wspomóc innych w pracy w tych obszarach.

Katarzyna Sznajder

Specjalista mentoringu

Dowiedz się więcej o mnie:

Prowadzi coaching i terapię indywidualną dorosłych i młodzieży od 16. roku życia. Pedagog, filolog romanista, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i podyplomowych studiów Zarządzania Gospodarką Europejską w SGH, Akredytowany Coach ACC ICF, Certyfikowany konsultant diagnozy kompetencji metodą DISC D3 i SI. Trener biznesu z 10 letnim doświadczeniem korporacyjnym jako trener, menedżer, doradca zawodowy i asesor.

Od ponad 20 lat współpracuje z ludźmi w korporacjach na salach szkoleniowych i podczas sesji indywidualnych wspierając ich w rozwoju kompetencji i znajdowaniu najlepszych rozwiązań, które motywują do działania, wyzwalają potencjał i budują poczucie sprawczości. Prowadząc sesje terapeutyczne i rozwojowe czerpie z nurtu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Terapii Poznawczo – Behawioralnej, Coachingu i Psychoedukacji. Prywatnie mama dwóch nastolatków. Niezmiennie i mocno wierzy, że w każdym człowieku drzemią wszelkie zasoby potrzebne do radzenia sobie z trudnościami i bycia szczęśliwym, dlatego z pełnym zaangażowaniem wspiera swoich klientów w odnajdywaniu drogi do siebie, spokoju i spełnienia. Motto, którym od lat kieruje się w życiu odziedziczyła po swoim dziadku – pedagogu, wieloletnim nauczycielu i dyrektorze szkoły Marianie Kowalskim (1918-1983).

„NIE MA NIC PIĘKNIEJSZEGO I CENNIEJSZEGO NIŻ PRZYGOTOWANIE CZŁOWIEKA DO BORYKANIA SIĘ Z ŻYCIEM”.

Mariola Stępień

Psycholog i psychoterapeuta TSR

Dowiedz się więcej o mnie:

Psycholog absolwentka studiów magisterskich o specjalności Psychologia Kliniczna i  Zdrowia. Certyfikowany Terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w  Centrum Kształcenia Kadr Medycznych i Psychoterapii. Certyfikowany Coach ICC – International Coaching Community; Trener Biznesu, Trener Sprzedaży – szkoła trenerów Grupa Trop Warszawa. Od wielu lat pracuje z ludźmi, posiada blisko 20-letnie doświadczenie menedżerskie, handlowe i negocjacyjne zdobyte w międzynarodowych korporacjach.

W praktyce zawodowej specjalizuje się w terapii osób dorosłych znajdujących się w  trudnym momencie swojego życia, doświadczających kryzysów emocjonalnych, wypalenia zawodowego, problemów w relacjach biznesowych, poszukujących wsparcia w radzenia sobie w  środowisku pracy. Wspiera w procesie odbudowywania poczucia własnej wartości, podnoszeniu samooceny, pewności i wiary w siebie, budowaniu odporności psychicznej oraz zerwaniu z poczuciem winy. Pracuje z powodzeniem nad motywacją, sprawczością i rozwojem potencjału menedżerskiego, a także z osobami, które po prostu chcą coś poprawić w swoim życiu.

Pracuje w nurcie Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), oraz z wykorzystaniem elementów terapii akceptacji i zaangażowania ACT.

Wierzy, że w procesie współpracy z klientem niezwykle ważna jest relacja, która jest nośnikiem zmiany w procesie mentoringu, coachingu, czy terapii. Od siły tego przymierza w dużym stopniu zależy siła zachodzących w ludziach zmian, dlatego stara się tworzyć w gabinecie bezpieczną przestrzeń opartą na akceptacji i 100%-owej poufności.

Wypełnij formularz tutaj: