Jak przeprowadzić dzieci i rodziców przez rozwód? W czym pomoże psycholog?

/ / Czytelnia

Dorosły człowiek i dziecko postrzegają świat zupełnie inaczej. Dla rodziców rozwód oznacza rozwiązanie kryzysu, rozpoczęcie nowego etapu w życiu. Dla dziecka zaś jest to ogromne obciążenie emocjonalne, które w skrajnych przypadkach może prowadzić do nieprawidłowości w jego rozwoju. Sprawdź, dlaczego tak ważna jest rola opieki psychologa nad dzieckiem, którego rodzice przygotowują się do rozstania.

Co czuje dziecko rozwodzącej się pary?

Dla rodziców oczywiste są powody rozstania, a w żadnym przypadku wina nie leży po stronie dziecka. Niezależnie jednak od tego, czy jest to kilkulatek, czy nastolatek, w obliczu konfliktu mamy i taty może pojawić się u niego poczucie winy, zaburzone poczucie bezpieczeństwa oraz obniżona samoocena. Aby chronić wczesnodziecięcy okres rozwoju dziecka, należy dołożyć wszelkich starań, by minimalizować jego udział w rodzinnym konflikcie. Dziecko nie powinno ani wybierać stron, ani pośredniczyć w rozmowach pomiędzy rodzicami. Warto zwrócić także szczególną uwagę na bierną agresję rodziców w stosunku do siebie w obecności dziecka, ponieważ brak widocznej współpracy i zaangażowania z pewnością będzie miał konsekwencje w rozwoju emocjonalnym dziecka.

Minimalizowanie atmosfery konfliktu

Rozwód lub separacja prawie zawsze łączy się z pewnego rodzaju konfliktem, zwłaszcza jeśli małżonkowie nie ustalili jeszcze podziału obowiązków wychowawczych czy kwestii majątkowych. Wówczas dziecko narażone jest na bycie świadkiem tej atmosfery konfliktu, a to może mieć ogromny wpływ na jego poczucie bezpieczeństwa czy potrzebę miłości, troski i akceptacji. Najlepszym, co mogą zrobić rodzice w takiej sytuacji, jest współpraca. Aby dziecko możliwie jak najszybciej zaadaptowało się w nowym środowisku rodzinnym, warto na wczesnym etapie rozpocząć stopniowe, łagodne przygotowywanie go do nadchodzących zmian. W procesie tym powinni uczestniczyć zarówno rodzice, jak i psycholog dziecięcy, dzięki czemu możliwe będzie obniżenie lęku adaptacyjnego, jak również zmniejszenie ryzyka traumy dziecięcej czy silnych reakcji stresowych mających ogromny wpływ na rozwój psychofizyczny dziecka.

Wspólny front rozwodzących się rodziców? To możliwe!

Działania rodziców powinny być nakierowane na jak najlepszy interes dziecka. Aby ochronić je przed poczuciem winy i odrzucenia przez rodzica, a także przed innymi potencjalnymi zaburzeniami emocjonalnymi okresu dzieciństwa, warto wspólnie przejść przez rozwód, korzystając ze wsparcia psychologa. Wspólnie, czyli wykazując postawę stabilności, przewidywalności, współpracy oraz miłości i akceptacji w stosunku do dziecka. Szukasz psychologa rodzinnegoWarszawie, który pomoże Ci zadbać o dobro Twojej pociechy w czasie rozwodu? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pomocą formularza.