Diagnoza spektrum autyzmu i Asperberga

Diagnoza spektrum autyzmu i zespołu Aspergera.

Nowość: Testy do diagnozy Autyzmu i zespołu Asperberga.

Nasza prodania psychologiczna zakupiła nowoczesne zestawy, do diagnozowania Spektrum autyzmu i Asperberga. Zakupione narzędzia obejmują zestaw prób, które badają określone zachowania społeczne. W zależności od wieku dziecka przygotowane są odpowiednie narzędzia, za pomocą których diagnosta ocenia różne aspekty zachowania. Mowa tutaj o:

  • Wyobraźni i podejścia do zabawy dziecka.
  • Zachowaniach stereotypowych
  • Zainteresowaniach
  • Interakcji społecznych
  • Zachowaniach odbiegających od norm.

Za pomocą tych narzędzi diagnosta bada, a następnie analizuje zachowania, reakcje i inne czynności, które wykonuje dziecko. Wyniki otrzymywane są w formie danych, dzięki specjalnemu systemowi, a także za pomocą dwóch skal. Afekt społeczny oraz Ograniczone i powtarzane zachowanie, a także wynik całkowity. Te wyniki porównywane są z ogólnymi danymi z danego modułu (poczytasz o nich niżej), co pozwala określić czy wskazuje się na zaburzenia spektrum autyzmu, czy też nie.

ADOS-2 jest jednym z najpopularniejszych i najwyżej cenionych narzędzi diagnostycznych do rozpoznawania zaburzeń ze spektrum autyzmu na świecie. ADOS został przetłumaczony na ponad 20 języków i jest stosowany w wielu krajach w Europie, obu Amerykach, Australii oraz Azji.

Zarówno wersja oryginalna, jak i adaptacje charakteryzują się dobrymi parametrami psychometrycznymi: rzetelnością, trafnością, a także właściwościami dyskryminującymi.

 

W zależności od wieku dziecka, a także stopnia jego rozwoju dobieramy odpowiedni moduł:

MODUŁ T – do badania dzieci w wieku chronologicznym wynoszącym 12–30 miesięcy,

MODUŁ 1 – dla dzieci w wieku od 31 miesięcy lub wyższym, nieposługujących się mową bądź używających jedynie pojedynczych słów.

MODUŁ 2 – dla dzieci w dowolnym wieku, które opanowały mowę zdaniową (definiowaną jako posługiwanie się trzywyrazowymi wyrażeniami, mogącymi zawierać orzeczenie), ale jeszcze nie mówią płynnie.

MODUŁ 3 – do badania dzieci i młodszych nastolatków (zwykle poniżej 16. roku życia).

MODUŁ 4 – do badania starszych nastolatków i dorosłych.

Koszt: 1200 zł.
Cena zawiera: Test, wykonanie testu i sporządzenie opisu wyniku.
Dodatkowe koszty: Psycholog diagnosta lub lekarz psychiatra.
Liczba konsultacji ustalana indywidualnie w zależności od wymagań pacjenta i/lub opiekunów.

Dodatkowe informacje:

Rzetelność: Badania prowadzone w ramach polskiej standaryzacji ADOS-2 wykazały dobrą rzetelność narzędzia, ocenianą na podstawie zgodności ocen sędziów, stabilności i zgodności wewnętrznej.

Trafność: Za trafnością polskiej wersji ADOS-2 przemawiają wysokie korelacje wyników z wynikami innych narzędzi do diagnozy autyzmu (Autism Diagnostic Interview i Social Communication Questionnaire) oraz istotne i duże różnice między grupą z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego  lub innych zaburzeń ze spektrum autyzmu a grupą kontrolną, obejmującą osoby z zaburzeniami spoza spektrum autyzmu oraz osoby rozwijające się typowo. Zadowalające okazały się wskaźniki czułości i specyficzności wyników.