Aleksytymia to zaburzenie emocjonalne, które charakteryzuje się trudnościami w rozpoznawaniu i opisywaniu własnych emocji oraz w komunikowaniu ich innym. Termin “aleksytymia” pochodzi z greckiego “a-” (brak) i “lexis” (słowo), co oznacza brak zdolności do wyrażania słowami emocji. To pojęcie zostało wprowadzone do psychologii przez amerykańskiego psychoanalityka Petera Sifneosa w latach 70. XX wieku. Osoby cierpiące
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Eksperci prognozują, że do 2030 roku stanie się też pierwszą na świecie najczęściej diagnozowaną jednostką chorobową. Dotyka aż 350 milionów ludzi na całym świecie, w tym 4 miliony w Polsce. Duża część z tego to również nastolatki.
Nastolatki często borykają się z różnymi problemami emocjonalnymi i behawioralnymi, takimi jak depresja, lęk, trudności związane z tożsamością, a także trudności w radzeniu sobie z napięciami w relacjach z rówieśnikami i rodzicami. Terapia grupowa jest skuteczną metodą leczenia, która pozwala nastolatkom na poznanie i przetwarzanie swoich problemów w bezpiecznej i wspierającej grupie rówieśników. Terapia grupowa
Młodzież to jedna z najważniejszych grup społecznych w każdym kraju. To właśnie młodzi ludzie są przyszłością i nadzieją każdego państwa. Niestety, jak każda grupa społeczna, młodzież ma swoje problemy i trudności, z którymi musi się mierzyć. Jednym z najważniejszych problemów, z jakimi boryka się młodzież, jest brak dostępności pomocy psychologicznej. Terapia dla młodzieży online może