Psycholog dla dorosłych

Terapia grupowa

Terapia grupowa jest szczególną formą pomocy psychologicznej. Jest niezwykle skuteczną formą terapii we wszelkiego rodzaju zaburzeniach lękowych, zaburzeniach nastroju, zaburzeniach odżywiania, w terapii uzależnień, w pomocy osobom doznającym przemocy lub w pomocy osobom stosującym przemoc. Terapia grupowa w zależności od tematyki może trwać od kilku tygodni do roku. Spotkania odbywają się przeciętnie jeden raz w
Jaka jest różnica pomiędzy psychologiem i psychoterapeutą? Zasadniczo w polskim prawie sprawa ta nie jest do końca uregulowana. Jedynie przepisy ustawy o zawodzie psychologa definiują zawód psychologa, jako osobę, która ukończyła jednolite pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia oraz odbyła minimum roczny staż kliniczny. Z przepisów tej samej ustawy wynika, że co do zasady osobą uprawnioną
Szkolenie TSR w Warszawie lub online Jeśli jesteś psychologiem, fizjoterapeutą, lekarzem, pielęgniarką, położną, nauczycielem, albo pracownikiem pomocy społecznej, a jeszcze nie byłeś na naszym szkoleniu – czas to nadrobić! Podejście skoncentrowane na rozwiązaniu jest swoistą filozofią pracy z drugim człowiekiem pozwalającą wydobywać z niego, to co najlepsze, zamiast koncentrować – jak dotychczasowa medycyna – na
Przede wszystkim podczas wizyty można opowiedzieć o sobie i swoich oczekiwaniach co do terapii, czy konsultacji. Często już sama rozmowa z drugą osobą zdejmuje napięcie, a dodatkowo wywołuje efekt „wysłuchania samego siebie”. Opowiadanie o swoich planach, zmartwieniach, emocjach już samo w sobie powoduje konieczność poukładania swojej historii, co jest już częścią procesu tzw. „zdrowienia” –

Terapia par i rodzin

Dobry psycholog psychoterapeuta par i rodzin w Warszawie? Pary lub rodziny przechodzą w życiu wiele tzw. kryzysów związanych po prostu z naturalnymi etapami życia rodzinnego i życia człowieka. Psychologia rodziny nie zajmuje się wyłącznie kryzysami w ich potocznym rozumieniu: zdrada jednego z partnerów, konflikt, przemoc w rodzinie, sytuacja okołorozwodowa, utrata pracy przez dorosłego członka rodziny,
Dobry psycholog psychoterapeuta dzieci i młodzieży w Warszawie? Ważnym okresem w życiu dzieci, w którym potrzebują one wsparcia psychologicznego jest sytuacja okołorozwodowa rodziców, czy narodziny nowego członka rodziny. Każdorazowa taka zmiana struktury do  tej pory ustabilizowanego środowiska rodzinnego, może przynieść dziecku (w tym także  nastolatkowi) dezorientację, wywołać niepokój, lęki, czy depresję. Warto być uważnym na